CSS - DOMOV JAVORINA

Prajeme čitateľom a návštevníkom príjemné chvíle strávené pri návšteve našej webovej stránky.

Jar 2022 v CSS - DOMOV JAVORINA

1. Vítame všetkých návštevníkov našej web stránky. Sledujte našu aktualizovanú webovú stránku. 

2. Napriek opatreniam v pandemickom roku 2020 - 2021 sme sa v rámci možností plnohodnotne venovali našim klientom a v tomto trende pokračujeme aj v roku 2022. Nahliadnite aj do fotogalérie - aktivity alebo do záložky podujatia.

3.  Pozrite si nové 9. číslo 1/2022 nášho časopisu v záložke "O nás" - "Časopis Náš spravodaj" (dostupné na:

http://www.cssjavorina.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/casopis-css-domov-javorina.html?page_id=62022 )

a brožúrku k 25.výročiu prevádzkovania CSS - DOMOV JAVORINA.

4.  Ďakujeme za poďakovania príbuzných za starostlivosť o svojich blízkych v záložke "O nás" - "Napísali ste nám" (dostupné na: http://www.cssjavorina.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/napisali-ste-nam.html?page_id=47873 )

 Oznam pre návštevy - návštevy sú povolené v režime opatrení zo dňa 15.06.2022

Na základe aktuálnej zmeny situácie v našom zariadení a ústupe respiračných ochorení klientov krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA zrušil dočasné opatrenie zákazu návštev v interiéri zo dňa 04.10.2022.

11.10.2022

Oznam pre návštevy a opatrenia od 15.06.2022

Na základe aktuálnej zmeny situácie v našom zariadení prijal krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA od 14.06.2022 aktualizované opatrenia a upravujeme režim pre klientov a ich návštevy.

Dňom 15.06.2022 umožňujeme návštevy klientov (najviac 2 osoby/klient) s tým, že návštevy sa preukážu antigénovým testom (vykonaným v MOM s negatívnym výsledkom) nie starším ako 48 hodín alebo PCR testami s negatívnym výsledkom nie staršími ako 72 hodín pred vstupom do budovy. Návštevy sa musia otestovať bez ohľadu na to, či sú očkované proti COVID-19 alebo po prekonaní COVID-19. V prípade negatívneho výsledku, môžu navštíviť svojich blízkych (klientov) na dobu cca 1 hodiny aj na izbách navštívených klientov a to nasledovne:

a) V pracovných dňoch umožňujeme návštevu najviac 5 klientov t.j. 5 návštev v jednotnom čase dopoludnia od 09:00 h. do 11:00 h. V pracovný deň streda budú návštevy umožnené aj popoludní v čase od 14:00 h. do 16:00 h. v počte návštev u 3 klientov. b)  V deň pracovného voľna, ale len v sobotu (keď je dopoludnia posilnený personál) umožňujeme návštevy najviac 5 klientov t.j. 5 návštev v jednotnom čase od 09:00 h. do 11:00 h.

c) Návštevy (podľa písm. a aj písm. b) sa musia nahlásiť minimálne jeden (1) deň vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506 v pracovné dni v čase od 08:00 do 14:00 hod.

d) Opatrenia sú zverejnené na www.cssjavorina.sk a na informačných miestach budovy CSS – DOMOV JAVORINA.

e) CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo výnimočne možnosť otestovať návštevy Ag testami len pri výnimočných prípadoch (napr. urgentná návšteva v terminálnom štádiu klienta).

f)  Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa môžu konať predovšetkým v exteriéri ako i v interiéri a areáli zariadenia aj za prítomnosti cudzej osoby (OTP) s podmienkou Ag negatívneho testu nie staršieho ako 24 hodín alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 48 hodín.

g) V interiéri i exteriéri nie je potrebné zo strany návštev nosiť rúško alebo respirátor (izba, interiér) na základe negatívneho testu.

h) Príbuzní si môžu za určitých podmienok vziať klienta pri návšteve aj na vychádzku (na cca 1 až 2 hodiny), alebo na celý deň domov do domáceho prostredia resp. na tzv. „dovolenku“ domov aj na viac dní. Uvedené opusteniu zariadenia klienta je potrebné nahlásiť minimálne jeden (1) deň vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506 v pracovné dni v čase od 08:00 do 14:00 hod.

i) Počas pobytu mimo zariadenia je potrebné dodržiavať platné hygienicko – epidemiologické opatrenia.

14.06.2022  

Ďalšia aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Ďalej o nás:

V našom Centre sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA poskytujeme pobytové sociálne služby pre fyzické osoby na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu:

 • ťažkého zdravotného postihnutia  
 • demencie rôzneho typu etiológie
 • nepriaznivého zdravotného stavu
 • dovŕšenia dôchodkového veku.

Ide prevažne o:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • opatrovateľskú starostlivosť,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 • uzatváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti.
Ponúkame:
 • pobyt v príjemnom prostredí rodinného a útulného typu,
 • profesionálny odborný a obslužný personál,
 • dodržiavanie individuálneho prístupu a zameranie sa ku klientom,
 • holistický prístup ku klientom,
 • kvalitnú a pestrú stravu vo vlastnej stravovacej prevádzke s donáškou teplej stravy na izby v termoboxoch,
 • vlastné prevádzkovanie obslužných činností prania, žehlenia a údržby bielizne,
 • všetky izby s vlastným sociálnym zázemím (umývadlo, WC, sprcha),
 • ubytovanie pre 40 % kientov v jednolôžkových izbách,
 • aktivity pre klientov v útulnom prostredí interiéra zariadenia a v príjemnom záhradnom átriu, s možnosťou vlastnej dopravy v rámci výletov do okolia,
 • "snoezelen" pre multisenzirické aktivity a terapie,
 • podporné aktivity a techniky (animoterapia, kanisterapia, hipoterapia) ...

Cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb (DSS) je určený pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

Špecializované zariadenie (ŠZ) je určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.

Kapacita zariadenia je 47 miest pre prijímateľov sociálnej služby 

v tom:
 • domov sociálnych služieb   7 miest
 • špecializované zariadenie 40 miest

Hlavný zmysel nachádzame v plnení nášho poslania, v tom, že pomáhame riešiť a riešime nepriaznivú sociálnu situáciu ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

Podujatia

Tvorivosť pri výrobe vianočných ozdôb a výrobkov na vianočné trhy TSK

S klientmi sme vytvorili rôzne vianočné ozdoby a výrobky s vianočnou tematikou k ponuke na vianočné trhy, ktoré sa budú konať v 49.týždni 2022 na Úrade Trenčianskeho samosp...

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac December 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.