CSS - DOMOV JAVORINA

Prajeme čitateľom a návštevníkom príjemné chvíle strávené pri návšteve našej webovej stránky.

Jar 2022 v CSS - DOMOV JAVORINA

1. Vítame všetkých návštevníkov našej web stránky. Sledujte našu aktualizovanú webovú stránku. 

2. Napriek opatreniam v pandemickom roku 2020 - 2021 sme sa v rámci možností plnohodnotne venovali našim klientom a v tomto trende pokračujeme aj v roku 2022. Nahliadnite aj do fotogalérie - aktivity.

3.  Pozrite si nové 8. číslo 2/2021 nášho časopisu v záložke "O nás" - "Časopis Náš spravodaj" (dostupné na:

http://www.cssjavorina.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/casopis-css-domov-javorina.html?page_id=62022 )

4.  Ďakujeme za poďakovania príbuzných za starostlivosť o svojich blízkych v záložke "O nás" - "Napísali ste nám" (dostupné na: http://www.cssjavorina.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/napisali-ste-nam.html?page_id=47873 )

Oznam pre návštevy a opatrenia od 03.05.2022

Na základe pokračujúcej zmeny situácie v našom zariadení prijal krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA od 03.05.2022 aktualizované opatrenia. Ruší sa COVID-karanténa, ktorá trvala od 15.02.2022 do 02.05.2022 vrátane. Upravujú sa opatrenia pre režim klientov a návštevy.

Dňom 03.05.2022 umožňujeme návštevy klientov (najviac 2 osoby/klient) nasledovne:

a) V pracovných dňoch umožňujeme návštevu najviac 3 klientov t.j. 3 návštevy v jednotnom čase od 09:00 h. do 11:00 h. s tým, že návštevy sa preukážu antigénovým testom (vykonaným v MOM s negatívnym výsledkom) nie starším ako 48 hodín alebo PCR testami nie staršími ako 72 hodín pred vstupom do budovy a v prípade negatívneho výsledku, môžu navštíviť svojich blízkych (klientov) na dobu cca 1 hodiny. V ostatnom čase v pracovných dňoch a v  pondelok a piatok nebudú návštevy umožnené. Návštevy sa musia otestovať bez ohľadu na to, či sú očkované proti COVID-19 alebo po prekonaní COVID-19.

b)  V dňoch pracovného voľna, ale len v sobotu (keď je posilnený personál) umožňujeme návštevy najviac 3 klientov t.j. 3 návštevy v jednotnom čase od 09:00 h. do 11:00 h. s tým, že návštevy sa preukážu antigénovým testom (vykonaným v MOM s negatívnym výsledkom) nie starším ako 48 hodín alebo PCR testami nie staršími ako 72 hodín pred vstupom do budovy a v prípade negatívneho výsledku, môžu navštíviť svojich blízkych (klientov) na dobu cca 1 hodiny. Návštevy sa musia otestovať bez ohľadu na to, či sú očkované proti COVID-19 alebo po prekonaní COVID-19.

c) Návštevy (podľa písm. a aj písm. b) sa musia nahlásiť minimálne jeden (1) deň vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506 v pracovné dni v čase od 08:00 do 14:00 hod.

d) Opatrenia sú zverejnené na www.cssjavorina.sk a na informačných miestach budovy CSS – DOMOV JAVORINA.

e) CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo výnimočne možnosť otestovať návštevy Ag testami len pri výnimočných prípadoch (napr. urgentná návšteva v terminálnom štádiu klienta).

f)  Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa môžu konať predovšetkým v interiéri a areáli zariadenia aj za prítomnosti cudzej osoby (OTP) s podmienkou Ag negatívneho testu nie staršieho ako 24 hodín alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 48 hodín.

g) V interiéri je potrebné zo strany návštev nosiť respirátor (izba, interiér). V exteriéri je potrebné nosiť rúško do 2m vzdialenosti.

h) Príbuzní si môžu vziať klienta pri návšteve aj na vychádzku (na cca 1 až 2 hodiny), alebo na celý deň domov do domáceho prostredia resp. na tzv. „dovolenku“ domov aj na viac dní. Uvedené opusteniu zariadenia klienta je potrebné nahlásiť minimálne jeden (1) deň vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506 v pracovné dni v čase od 08:00 do 14:00 hod.

i) Počas pobytu mimo zariadenia je potrebné dodržiavať platné hygienicko – epidemiologické opatrenia.

03.05.2022  

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Ďalej o nás:

V našom Centre sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA poskytujeme pobytové sociálne služby pre fyzické osoby na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu:

 • ťažkého zdravotného postihnutia  
 • demencie rôzneho typu etiológie
 • nepriaznivého zdravotného stavu
 • dovŕšenia dôchodkového veku.

Ide prevažne o:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • opatrovateľskú starostlivosť,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 • uzatváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti.
Ponúkame:
 • pobyt v príjemnom prostredí rodinného a rekreačného typu,
 • kvalitný odborný a obslužný personál,
 • dodržiavanie individuálneho prístupu a zameranie sa ku klientom,
 • holistický prístup ku klientom,
 • kvalitnú a pestrú stravu vo vlastnej stravovacej prevádzke s donáškou teplej stravy na izby v termoboxoch,
 • vlastné prevádzkovanie obslužných činností prania, žehlenia a údržby bielizne,
 • všetky izby s vlastným sociálnym zázemím (umývadlo, WC, sprcha),
 • ubytovanie pre 40 % kientov v jednolôžkových izbách,
 • aktivity pre klientov v útulnom prostredí interiéra zariadenia i v príjemnom záhradnom átriu, s možnosťou vlastnej dopravy v rámci výletov do okolia,
 • "snoezelen" pre multisenzirické ektivity a terapie,
 • podporné aktivity a techniky (animoterapia, kanisterapia) ...

Cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb (DSS) je určený pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

Špecializované zariadenie (ŠZ) je určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.

Kapacita zariadenia je 47 miest pre prijímateľov sociálnej služby 

v tom:
 • domov sociálnych služieb   7 miest
 • špecializované zariadenie 40 miest

Hlavný zmysel nachádzame v plnení nášho poslania, v tom, že pomáhame riešiť a riešime nepriaznivú sociálnu situáciu ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.