Vystúpenie detí z mš bzince pod javorinou - 13170029_1121275617903700_1211560164_o

Aktivity s klientmi

Pre našich klientov vytvárame rôzne aktivity, ktoré voláme "aktivity s našimi klientmi a pre našich klientov" a to v rámci objektu a priestorov CSS - DOMOV JAVORINA a zároveň aj v katastri obce Bzince pod Javorinou, blízkeho okolia Javorina i v rámci regióna Trenčianskeho samosprávneho kraja. Medzi pravidelné aktivity patria činnosti v našom zariadení (kino-kaviareň, rozvoj pracovných zručností, rozhovory, individuálne aktivity a skupinové aktivity a ďalšie). K nepravidelným aktivitám patria príležitostné spoločenské akcie, spoločné výlety a návštevy do okolia.

Na rok 2022 sme si naplánovali aktivity s našimi klientmi, výlety a návštevy do okolia

Harmonogram zrealizovaných aktivít a podujatí s klientmi CSS – DOMOV JAVORINA v roku 2022.

Plán  aktivít nie je záväzný a môže sa upraviť podľa aktuálnej situácie.

Január 2022:

-         Spoločné posedenie zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA s klientmi na Nový rok (03.01.2022).

-         Voľba do rady obyvateľov a pracovné stretnutie vedenia a nových členov rady obyvateľov.

Február 2022:

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k Váhu na pár krokov po cyklotrase - nekonal sa z dôvodu COVID-karantény.

-         Príprava a výroba fašiangových ozdôb a masiek - nekonal sa z dôvodu COVID-karantény..

-         Fašiangové spoločenské posedenie 2022 - nekonal sa z dôvodu COVID-karantény..

Marec 2022:

-         Spoločné pripomenutie si MDŽ s klientmi a zamestnancami (08.03.2022).

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách do Lubiny k rodnému domu Samuela Štúra otca Ľudovíta Štúra - nekonal sa z dôvodu COVID-karantény - zrealizujeme po COVID-karanténe.

-         Spoločenské posedenie k marcu - mesiacu knihy sa konalo v úzkom kruhu klientov.

-         Pofašiangové posedenie pri živej hudbe, keď sme boli v nádeji skončenia COVID-karantény.

Apríl 2022:

-         Veľkonočné tvorenie, veľkonočná a jarná výzdoba, príprava na Veľkú noc.

-         Veľkonočné posedenie s klientmi.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách do Podolia do skanzenu miniatúr hradov a zámkov.

-         Príprava vyvýšených záhonov na sadenie rastlinných kultúr.

Máj 2022:

-         Posedenie s klientmi ku dňu matiek (18.týždeň).

-         Výlet klientov k pamätníku oslobodenia od fašizmu v Novom Meste n.V.,  park D. Štubňu Zámostského (18. - 19.týždeň)

-         Spoločný výlet na motorových vozidlách do blízkeho okolia do Piešťan na Kúpeľný ostrov.

-         Výsadba rastlín do vyvýšených záhonov a okopávanie záhonov ruží.

-         Spoločná jarná grilovačka s klientmi v záhradnom átriu zariadenia CSS - DOMOV JAVORINA so živou hudbou.

Jún 2022:

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k Zelenej vode.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách na Dubník.

-         Spoločná „guláš-partia“ s klientmi v átriu zariadenia CSS - DOMOV JAVORINA s hudbou.

Júl 2022:

-         Zber lipového kvetu v skupine s následnou vzdelávacou aktivitou a koštovkou lipového čaju.

-         Spoločné ovocné posedenie v záhradnom átriu pri hudbe a speve.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách do skanzenu Bubeland v Beckove.

August 2022:

-         Spoločná letná grilovačka zamestnancov s klientmi.

-         Osvetová aktivita pre klientov o využívaní slnečnej energie.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k pamätníku SNP v Lubine na vrchu Roh a k pamätníku Iľju Daniloviča Dibrova v Starej Turej.

September 2022:

-         Spoločné posedenie pri guláši v záhradnom átriu zariadenia CSS - DOMOV JAVORINA s hudbou.

-         Spoločný výlet s klientmi na Bradlo k Mohyle M.R.Štefánika.

-         Zber prírodného materiálu k jesennej výzdobe.

Október 2022:

-         Spoločné posedenie pri hudbe v priestoroch CSS - DOMOV JAVORINA s klientmi pri príležitosti „október – mesiac úcty k starším“.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k spomienke na vznik I.CŠR na Veľkú Javorinu.

-         Zhotovenie smútočných venčekov k pamiatke zosnulých klientov a bývalých zamestnancov.

November 2022:

-         Spoločné posedenie klientov k pamiatke zosnulých – pozvanie duchovného a jeho príhovor - v priestoroch CSS - DOMOV JAVORINA (02.11.2022).

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách do Galérie Petra Matejku v MsKS Nové Mesto nad Váhom.

-         Vyrábanie adventných venčekov a príprava na advent.

December 2022:

-         Výroba vianočných ozdôb, vianočnej výzdoby.

-         Mikulášske spoločenské posedenie s klientmi pri hudbe (06.12.2022).

-         Účasť na Vianočných trhoch TSK v prípade konania a spoločný výlet s klientmi na vianočné trhy do Nového Mesta n.V.

-         Spoločné vianočné pozastavenie sa a posedenie s klientmi pri príležitosti vianočných sviatkov.

-         Štedrý večer – sviatočná štedrovečerná večera – 24.12.2022.    

Zmena podujatí vyhradená podľa počasia, zosúladenie s dennými aktivitami a epidemiologickej situácie.                                       

V Bzinciach pod Javorinou 03.01.2022                                                                                                                                   Vedenie CSS – DOMOV JAVORINA

Prerokované na rade obyvateľov.

Harmonogram hlavných denných aktivít a podujatí s klientmi CSS – DOMOV JAVORINA pokračujeme aj v roku 2022.

PONDELOK:

-        Individuálne rozhovory a skupinové aktivity. (snoezelen, átrium, čitáreň, multifunkčná miestnosť, izby klientov)

-        Podľa harmonogramu aktivít v roku 2022.

UTOROK:

-        Telesné cvičenia skupinové. (multifunkčná miestnosť, átrium:  10:00 – 11:00 h.)

-        Podľa harmonogramu aktivít v roku 2022.

STREDA:

-        Premietanie filmov. (multifunkčná miestnosť:  09:30 – 11:00 h.)

-        Podľa harmonogramu aktivít v roku 2022.

ŠTVRTOK:

-        Telesné cvičenia skupinové. (multifunkčná miestnosť, átrium:  10:00 – 11:00 h.)

-        Podľa harmonogramu aktivít v roku 2022.

PIATOK:

-        Individuálne aktivity a skupinové aktivity (snoezelen, átrium, čitáreň, multifunkčná miestnosť, izby klientov)

-        Podľa harmonogramu aktivít v roku 2022.

SOBOTA:

-        Individuálne aktivity. (átrium, izby klientov, spoločenské priestory)

NEDEĽA:

-        Individuálne aktivity. (átrium, izby klientov, spoločenské priestory)   

Zmena aktivít vyhradená podľa počasia, epidemiologickej situácie a zosúladenia s harmonogramom aktivít v roku 2022.        

V roku 2021 sme si predsa len naplánovali aktivity s našimi klientmi a aj s výletmi a návštevami do okolia

Harmonogram zrealizovaných aktivít a podujatí s klientmi CSS – DOMOV JAVORINA v roku 2021.

Plán  aktivít nie je záväzný a môže sa upraviť podľa aktuálnej situácie.

Január 2021:

-        Spoločné posedenie zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA s klientmi na Nový rok (04.01.2021).

-        Vychádzky do záhradného átria.

Február 2021:

-        Fašiangy 2021 - z dôvodu Covid karantény sa nekonali.

-        Vychádzky do záhradného átria.

Marec 2021:

-        Spoločné pripomenutie si MDŽ s klientmi a zamestnancami (08.03.2021).

-        Vychádzky do záhradného átria.

-        Veľkonočné tvorenie, veľkonočná a jarná výzdoba, príprava na Veľkú noc.

Apríl 2021:

-        Jarná aktivita zveľaďovania priestorov.

-        Príprava vyvýšených záhonov na sadenie kultúr.

-        Vychádzky klientov po obci.

Máj 2021:

-        Vychádzky klientov po obci.

-        Posedenie s klientmi ku dňu matiek.

-        Spoločný výlet na motorových vozidlách do blízkeho okolia. (Grún)

-        Spoločná jarná grilovačka s klientmi v záhradnom átriu zariadenia CSS - DOMOV JAVORINA so živou hudbou.

Jún 2021:

-        Spoločný výlet na motorových vozidlách do blízkeho okolia. (Zelená voda)

-        Vychádzky klientov po obci.

-        Spoločná „guláš-partia“ s klientmi v átriu zariadenia CSS - DOMOV JAVORINA s hudbou.

Júl 2021:

-        Vychádzky klientov po obci.

-        Spoločný výlet na motorových vozidlách do blízkeho okolia. (Dubník, výlet pod čachtickým hradom)

August 2021:

-        Vychádzky klientov po obci.

-        Spoločná letná grilovačka zamestnancov s klientmi.

-        Spoločný výlet k pamätníku SNP (Španie)

September 2021:

-        Spoločné posedenie pri guláši v záhradnom átriu zariadenia CSS - DOMOV JAVORINA s hudbou.

-        Vychádzky klientov po obci.

-        Spoločný výlet s klientmi do Piešťan na kúpeľný ostrov. (Beckov)

Október 2021:

-        Spoločné posedenie pri hudbe v priestoroch CSS - DOMOV JAVORINA s klientmi pri príležitosti „október – mesiac úcty k starším“.

-        Vychádzky klientov po obci.

-        Výlet klientov. (Veľká Javorina)

November 2021:

-        Spoločné posedenie klientov k pamiatke zosnulých – pozvanie duchovného a jeho príhovor - v priestoroch CSS - DOMOV JAVORINA (02.11.2021).

-        Vychádzky klientov po obci.

-        Vyrábanie adventných venčekov a príprava na advent.

December 2021:

-        Výroba vianočných ozdôb, vianočnej výzdoby.

-        Mikulášske spoločné posedenie s klientmi pri hudbe (06.12.2021).

-        Vychádzky klientov po obci.

-        Účasť na Vianočných trhoch TSK - nekonali sa.

-        Spoločné vianočné pozastavenie sa a posedenie s klientmi pri príležitosti vianočných sviatkov (štedrý večer – sviatočná štedrovečerná večera – 24.12.2021).    

Zmena podujatí vyhradená podľa počasia, zosúladenie s dennými aktivitami a epidemiologickej situácie.                                                                                    

V roku 2020 sme mali v pláne realizovať nasledovné výlety a návštevy:

 • každoročný výlet na Javorinu,
 • vychádzky do obce Bzince pod Javorinou (obec, pamätná izba Ľ. Podjavorinskej),
 • návšteva pamätníkov k víťazstvu nad fašizmom v 2. svetovej vojne v osade Grúň a Španie,
 • návšteva miniatúr hradov a zámkov Slovenska v areáli Základnej školy v Podolí,
 • návšteva farmy v Lubine,
 • výlet na Turecký vrch pri Trenčianskych Bohuslaviciach,
 • výlet do Beckova a kúrie Ambrovec,
 • návšteva kúpeľného mesta Piešťany,
 • návšteva múzea "Malý skanzen" v Beckove,
 • návšteva múzea železnice v Starej Turej,
 • návšteva pamätnej izby Tatrína v Čachticiach,
 • účasť na tradičnom podujatí "Trenčiansky OMAR" v Slavnici v CSS - SLOVEN.

Plánované výlety a návštevy v roku 2020 sme nezrealizovali z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Ak to bude možné, tak sme z nich mnohé zrealizovali v roku 2021.

V roku 2019 sme zrealizovali nasledovné výlety a návštevy (viď fotogalériu):

 • výlet na Javorinu - výlet zrealizovaný,
 • vychádzky do obce Bzince pod Javorinou (obec, pamätná izba Ľ. Podjavorinskej) - vychádzky zrealizované a priebežne realizujeme ďalšie,
 • návšteva miniatúr hradov a zámkov Slovenska v areáli Základnej školy v Podolí - návšteva zrealizovaná,
 • výlet do Haluzíc k románskemu kostolíku - výlet zrealizovaný,
 • návšteva kúpeľného mesta Trenčianske Teplice - návšteva kúpeľného mesta zrealizovaná,
 • návšteva "Rozprávkového domčeka" na kopaniciach v Jablonke - návšteva zrealizovaná,
 • návšteva múzea železnice v Starej Turej - plán bol zmenený - zrealizovali sme návštevu Múzea mesta Stará Turá,
 • návšteva Mohyly gen. M. R. Štefánika na Bradle a jeho rodného domu v Košariskách,
 • účasť na tradičnom podujatí "Trenčiansky OMAR" v Slavnici v CSS - SLOVEN,
 • návšteva výstavy slovenskej herečky zasl.umelkyne Evy Kristinovej v Starej Turej k jej 90. narodeninám, pozn.: film Bičianka z doliny sme premietli našim klientom v našej spoločenskej miestnosti.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Marec 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.