Spoločné priestory - Dsc 6521

Časopis CSS DOMOV JAVORINA

Časopis „Náš Spravodaj“ Centra sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA je prezentáciou odborných, obslužných a ďalších činností nášho zariadenia sociálnych služieb pre informovanie odbornej i širšej verejnosti regionálneho charakteru. Tématickým zameraním sú sociálne služby. Periodicita vydávania časopisu je nepravidelná, minimálne jeden krát za rok. Časopis "Náš spravodaj" vychádza od roku 2016. Univerzitná knižnica v Bratislave a Národná agentúra ISSN pridelila dňa 13.12.2019 nášmu časopisu "Náš spravodaj" číslo ISSN 2644-6456.

Kalendár podujatí

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.