Naši klienti na výlete v Piešťanoch

Termín: 30.05.2024 - 30.05.2024

piestanypiestany

Miesto konania

Piešťany

Zabezpečuje

sociálny úsek

Organizátor

vedenie CSS - DOMOV JAVORINA