Klienti si radi spoločne posedia pri príležitostí svojich sviatočných dní

Termín: 18.01.2024 - 18.01.2024

klient

Miesto konania

CSS - DOMOV JAVORINA

Zabezpečuje

sociálny úsek

Organizátor

sociálny úsek s klientmi