Aktivity, projekty

Aktivity v CSS – DOMOV JAVORINA

S našimi klientmi a pre našich klientov realizujeme rôzne aktivity. Pri rôznych príležitostiach, a ak to epidemiologická situácia dovoľuje, navštevujú našich klientov deti zo ZŠ a materskej školy so svojimi programami. Pokiaľ to dovoľujú možnosti, tak medzi nás zavíta so svojim kultúrnym programom aj miestny spevácky zbor Klenotnica alebo Dolinka.

 • Na určitých aktivitách spolupracuje vedenie CSS - DOMOV JAVORINA s radou obyvateľov, ktorá vyjadruje svoje názory v mene klientov. Rada obyvateľov sa zúčastňuje aj na tvorbe a prerokovaní dôležitých strategických dokumentov.
 • V rámci roka nezabúdame na Nový rok, Fašiangy, sviatok MDŽ, Veľkonočné sviatky, Deň matiek, Október mesiac úcty k starším, Advent, Mikuláša, Vianoce.

Projekty CSS – DOMOV JAVORINA

Zrealizované projekty

 • V tomto roku 2023 sme získali v rámci projektu o dotáciu na získanie financií z MPSVaR SR na rozvoj sociálnych služieb, konkrétne na materiálno-technické vybavenie 10 ks elektrických polohovateľných postelí a 10 ks šatníkových skríň.
 • V roku 2022 sme získali v rámci projektu o dotáciu na získanie financií z MPSVaR SR na materiálno-technické vybavenie bezbariérových kúpeľní 1 ks zdvíhaciu kúpeľňovú vaňu a 1 ks elektrické kúpacie kreslo.
 • V roku 2021 sme získali z podaného projektu o dotáciu z MPSVaR SR materiálno-technické vybavenie ubytovacích priestorov klientov (stoly a stoličky). 
 • V roku 2020 sme na základe podaného projektu získali financie z MPSVaR SR s príspevkom TSK na zakúpenie 15 ks elektricky polohovateľných postelí.
 • V roku 2019 sme na základe podaného projektu získali financie z MPSVaR SR s príspevkom TSK na zakúpenie 2 ks polohovateľné sprchové toaletné kreslá.
 • V roku 2018 sme tiež na základe podaného projektu získali financie z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK na "Mobiliár - Lavičky" 12 ks lavičiek do nášho vnútorného záhradného átria.
 • Na základe podaného projektu sme v roku 2018 získali financie z MPSVaR SR s príspevkom TSK na zakúpenie nového 9-miestneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík a realizácia výletou s  väčšou intenzitou pre samostatné výlety (poznávacie, oddychové, vzdelávacie) do okolia s našimi klienti nie je problémom.
 • V roku 2017 sme získali na základe podaného projektu z MPSVaR SR dotáciu na zriadenie multisenzorickej miestnosti "Snoezelen".
 •  

Podané projekty a plány

 • Na rok 2022 sme podali projekt o dotáciu na získanie financií z MPSVaR SR na materiálno-technické vybavenie bezbariérových kúpeľní (2 ks zdvíhacie kúpeľňové vane).

Úspešné projekty prostrednítvom nášho partnerského občianskeho združenia

V rámci "Dotačnej schémy TSK" naše partnerské občianske združenie ECHINACEA, o. z., podalo niekoľko projektov so zámerom realizácie konkrétne pre CSS - DOMOV JAVORINA:

 • V rámci grantového systému "Zelené oči TSK rok 2023" bol úspešný projekt občianskeho združenia ECHINACEA, o. z. na "Zveľaďovanie komunitných zýhrad - Zvýšené záhony a výsadba ovocných drevín". Občianske združenie dá do výpožičky nášmu zariadeniu z tohto zeleného grantu TSK 1 ks solárne svietidlo do záhradného átria.
 • V rámci grantového systému "Zelené oči TSK rok 2022" bol úspešný projekt občianskeho združenia ECHINACEA, o. z. na "Efektívne využívanie slnečnej energie - Solárne svietidlá". Občianske združenie dá do výpožičky nášmu zariadeniu z tohto zeleného grantu TSK 1 ks solárne svietidlo do záhradného átria.
 • V rámci grantového systému "Zelené oči TSK rok 2021" bol úspešný projekt na "Efektívne využívanie dažďovej vody - Nádrže na dažďovú vodu" do átria CSS - DOMOV JAVORINA. Občianske združenie darovalo nášmu zariadeniu z tohto zeleného grantu TSK 3 ks nádrží na dažďovú vodu.
 • V rámci grantového systému "Zelené oči TSK rok 2020" bol úspešný projekt na "Komunitnú záhradu - Vyvýšené záhony" do átria CSS - DOMOV JAVORINA. Občianske združenie darovalo nášmu zariadeniu z tohto zeleného grantu TSK 3 ks vyvýšených záhonov.
 • V rámci grantového systému "Zelené oči TSK rok 2019" bol úspešný projekt na "Separácia odpadu" pre CSS - DOMOV JAVORINA. Občianske združenie darovalo nášmu zariadeniu 4 sety (po 3 ks) odpadových nádob farebne rozlíšených na separovanie odpadu (plasty, papier, sklo).

Významné sponzorské dary pre CSS – DOMOV JAVORINA

Rok 2023

 • 1 ks sedacia súprava od rodiny Praus z Bratislavy
 • 1 ks chladnička s mrazničkou a nábytkové skrinky od ECHINACEA, o. z.
 • TV príjímač od rodiny Husárovej
 • Tv príjímač pd rodiny Pošvancovej
 • TV prijímač od rodiny Mikitovej
 • TV prijímač od rodiny Endo
 • Tlačiareň HP Color LJ od Dôvera ZP, a. s.

Rok 2022

 • 1 ks mikrovlnná rúra od ECHINACEA, o. z.
 • 2 ks invalidné vozíky a 1 ks trojkolesový bicykel od rodiny Drgoncovej z Lubiny
 • vysávač a parný čistič - nemenovaná sestra nášho klienta
 • G-aparát, WC nádstavec a 3 ks madlá - Natália Vrbová z Podolia
 • zdravotnícke inkontinenčné pomôcky - rodina Turanová zo Bziniec pod Javorinou
 • kávová súprava a čajové súpravy s vecami do reminiscenčného kútika - Janka Zámečníková
 • 1 ks nábytková komoda pre zdravotnícky úsek
 • 150 ks jednorazových misiek pre aktivity s klientmi
 • vysokotlaké čistenie zámkovej dlažby chodníka v záhradnom átriu

Rok 2021

 • 100 ks textílnych ochranných rúšik od Zdenky Vojtkovej z Častkova
 • 1 ks elektricky polohovateľná posteľ od rodiny Pohradských zo Starej Turej
 • 1 ks germicídny žiarič uzavretý od ECHINACEA, o. z.
 • 100 kg mandaríniek a 100 kg pomarančov od LMJ - Lapšanských z Nového Mesta nad Váhom
 • 96 plechoviek nealkoholického piva od ADRA, o. z. z Bratislavy
 • materiál na aktivity rozvoja pracovných zručností od pani Evy Skúpej z Bratislavy
 • jednorazové misky k aktivitám opekačiek a gulášpartií 
 • vitamínové doplnky
 • kancelársky nábytok do miestnosti sociálneho poradenstva od ECHINACEA, o.z.
 • ochranné pomôcky
 • dezinfekčné prostriedky
 • Defibrilátor AED z NsP Považská Bystrica prostredníctvom TSK
 • Tablet od Nadácie Slovenského olypmijského a športového výboru
 • zdravotnícke inko-pomôcky
 • 2 ks G-aparáty od Mgr, Zory Vidanovej zo Bziniec pod Javorinou
 • 2 ks invalidné vozíky a 2 ks toaletné kreslá od rodiny Polákovej zo Starej Turej
 • pracie prostriedky
 • vianočné dary pre klientov
 • vianočné darčeky pre zamestnancov od mladých aktivistov z Moravského Lieskového

Rok 2020

 • 1 ks germicídny žiarič uzavretý
 • 1 ks germicídny žiarič otvorený
 • vitamínové doplnky
 • kancelársky nábytok
 • ochranné pomôcky
 • dezinfekčné prostriedky
 • pracie prostriedky
 • vianočné dary pre klientov
 • vianočné darčeky pre zamestnancov

Rok 2019

 • 1 ks presklená skriňa na prezentáciu výrobkov našich klientov
 • 1 ks toaletný sprchový vozík
 • podpora ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov
 • 1 ks elektrická polohovateľná posteľ
 • prestieranie a stolovanie na štedrovečerný stôl pre klientov
 • zdravotnícky materiál a osobná váha pre klientov

Rok 2018

 • 10 ks termoboxov na stravu pre klientov

Rok 2017

 • Elektrický mobilný zdvihák pre manipuláciu s imobilným klientom.
 • 90 ks týždňových liekoviek.
 • 18 ks termoboxov na stravu pre klientov.
 • 20 ks inkontin.podložiek.
 • Výrobník horúcich nápojov.

Rok 2016

 • V 2 ks manipulačné vozíky na čisté a použité prádlo pre opatrovateľskú starostlivosť.
 • Odsávačka hlienov.
 • Výpočtová a audio-video technika.

Podrobnejší opis sponzorských darov je v sekcii "Dary a naši sponzori".