Iné služby

CSS - DOMOV JAVORINA aktívne vytvára podmienky na uplatňovanie práva prijímateľa sociálnej služby (klienta) na sprostredkovanie, využívanie a pomoc pri využívaní dostupných verejných služieb, pri kontakte s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré poskytujú iné služby, a pri kontakte s jeho rodinou a prirodzeným prostredím, vychádzajúc z jeho individuálnych potrieb, schopností a cieľov.

K iným dostupným službám je potrebné spomenúť najmä:

-  dostupnosť návštevy inštitúcii pre našich klientov (obecný úrad, pošta, zdravotnícke zariadenia a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti),

- dostupnosť cirkevných inštitúcii v obci (kostol rímskokatolíckej cirkvi a kostol evanjelickej cirkvi a.v.), vrátane modlitebne v multifunkčnej miestnosti v našom zariadení s pravidelnými rímskokatolíckymi a evanjelickými bohoslužbami,

-   dostupnosť služieb v obci v blízkosti nášho zariadenia (holičstvo, kaderníctvo),

-  dostupnosť služieb priamo v našom zariadení, ako manikúra, pedikúra, kadernícke služby v rámci pravidelných návštev spolupracujúcich poskytovateľov týchto služieb podľa potrieb klientov v dohodnutých pravidelných intervaloch.