Zdravotná starostlivosť

V zariadení je poskytovaná zdravotná starostlivosť formou ošetrovateľskej starostlivosti, čo je jedna z odborných činností poskytovaných v DSS a ŠZ v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
Od 01.02.2023 máme uzatvorené zmluvy na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami:
1.  Dôvera ZP
2.  VšZP
a od 01.03.2023
3.  Union ZP

Lekárske vyšetrenia klientov zabezpečujeme u ich zmluvných praktických lekárov a špecializované vyšetrenia u odborných lekárov.