Stravovanie

Strava sa podáva ako celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata, olovrant); pri diabetickej diéte (u nás aktuálna) vedľajšie jedlo (druhá večera).

Stravná jednotka (náklady na suroviny) pre celodennú stravu racionálnej stravy pre klientov je na rok 2024 stanovená na sumu 4,20 EUR/deň/klient, diabetická strava 5,04 EUR/deň/klient a bezlepková strava 5,46/deň/klient.