Tvorivé dielne - lastovičky - lepenie a strihanie - 13515376_1146115872086341_2113091249_n

Zdravotná starostlivosť

Odbornú zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom privátnych a štátnych lekárov. Obvodný praktický všeobecný lekár dochádza do zariadenia pravidelne jedenkrát týždenne (spravidla v stredu) a aj podľa potreby pri akútnom ochorení. Máme dohodu a spoluprácu s lekárom psychiatrom, ktorý dochádza do zariadenia minimálne jedenkrát do mesiaca. Zubná starostlivosť je zabezpečovaná v miestnej obci. Od 01.02.2023 poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť v zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami..