Spomienka na Ľudovíta Štúra

Termín: 16.01.2024 - 16.01.2024

Ludovit Stur

Miesto konania

CSS - DOMOV JAVORINA

Zabezpečuje

sociálny úsek

Organizátor

sociálny úsek