Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA

VITAJTE

1. Vítame všetkých návštevníkov našej web stránky. Sledujte našu aktualizovanú webovú stránku. 

2. Napriek opatreniam v pandemickom roku 2020 sme sa v rámci možností plnohodnotne venovali našim klientom a v tomto trende pokračujeme aj v roku 2021. Nahliadnite aj do fotogalérie - aktivity.

3.  Pozrite si nové 7. číslo 1/2021 nášho časopisu v záložke "O nás" - "Časopis Náš spravodaj" (dostupné na:

http://www.cssjavorina.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/casopis-css-domov-javorina.html?page_id=62022 )

4.  Ďakujeme za poďakovania príbuzných za starostlivosť o svojich blízkych v záložke "O nás" - "Napísali ste nám" (dostupné na: http://www.cssjavorina.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/napisali-ste-nam.html?page_id=47873 )

Oznam pre návštevy a opatrenia od 02.11.2021

Na základe zhoršenej situácie v okrese NM a okolitých okresov od 01.11.2021 do bordovej farby semaforu COVID-automatu prijal krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA aktualizované opatrenia platné od 02.11.2021. Rušia sa resp. upravujú sa opatrenia zo dňa 13.10.2021.

a)   Dňom 02.11.2021 sa rušia návštevy klientov.

b) Opatrenia sú zverejnené na www.cssjavorina.sk a na informačných miestach budovy CSS – DOMOV JAVORINA.

c) CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo možnosť otestovať mimoriadnu návštevu (aj OTP) Ag testami len vo výnimočných prípadoch (napr. urgentná návšteva príbuzných v terminálnom štádiu klienta).

d) Mimoriadne návštevy (podľa písm. c) sa musia nahlásiť vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506.

e) Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa môžu realizovať len bez prítomnosti cudzej osoby (aj OTP).

02.11.2021

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Oznam pre návštevy a opatrenia od 18.10.2021

Na základe pokračujúcej zmeny situácie v okrese NM do červenej farby semaforu COVID-automatu prijal krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA aktualizované opatrenia. Rušia sa resp. upravujú sa opatrenia zo dňa 04.10.2021. Vychádzame zároveň v ústrety príbuzným našich klientov, ktorým časovo nevyhovuje dať si urobiť antigénový príp. PCR test na COVID-19.

Dňom 18.10.2021 umožňujeme návštevy klientov (najviac 2 osoby/klient) len v pracovné dni nasledovne:

a)   V pracovných dňoch pondelok a stredu umožňujeme návštevu najviac 4 klientov t.j. 4 návštevy v jednotnom čase od 09:00 h. do 10:30 h. s tým, že návštevám vykonáme antigénový test organizovane pred vstupom do budovy a v prípade negatívneho výsledku, ktorý bude vykonaný v čase od 09:00 h. do 09:15 h., môžu navštíviť svojich blízkych (klientov) na dobu cca 1 hodiny. V ostatnom čase v pracovných dňoch pondelok a streda nebudú návštevy umožnené.

b)   V pracovných dňoch utorok, štvrtok a piatok umožňujeme návštevy len jednotlivo v čase od 08:00 h. do 11:00 h. t. j. o 08:00 h. prvá návšteva  a  o 11:00 h. posledná návšteva a v čase od 13:00h. do 15:30 h. t.j. o 13:00 h  prvá návšteva a o 15:30 h. posledná návšteva. Doba jednej návštevy je 1 hodina vrátane monitoringu návštevy. V tomto prípade návštevy (kompletne zaočkovaní aj OTP) majú povinnosť byť negatívne otestovaní Ag testami nie staršími ako 48 hodín alebo PCR testami nie staršími ako 72 hodín vo verejných testovacích staniciach.

c)    Návštevy (podľa písm. a aj písm b) sa musia nahlásiť 2 dni vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506.

d)   Opatrenia sú zverejnené na www.cssjavorina.sk a na informačných miestach budovy CSS – DOMOV JAVORINA.

e)   CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo naďalej možnosť otestovať návštevy Ag testami pri výnimočných prípadoch (napr. urgentná návšteva v terminálnom štádiu klienta).

f)     Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa môžu predovšetkým v interiéri realizovať aj za prítomnosti cudzej osoby (OTP) s podmienkou Ag negatívneho testu nie staršieho ako 48 hodín alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 72 hodín.

g)   V interiéri je potrebné zo strany návštev nosiť respirátor (izba, interiér). V exteriéri je potrebné nosiť rúško do 2m vzdialenosti.

13.10.2021

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Oznam pre návštevy a opatrenia od 04.10.2021

Na základe zmeny situácie v okrese NM do červenej farby semaforu COVID-automatu prijal krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA od 04.10.2021 aktualizované opatrenia. Rušia sa resp. upravujú sa opatrenia zo dňa 01.07.2021 a zo dňa 17.07.2021 nasledovne:

Dňom 04.10.2021 umožňujeme návštevy klientov (najviac 2 osoby) len v pracovné dni v čase od 08:00 h. do 11:00 h. t. j. o 08:00 h. prvá návšteva  a  o 11:00 h. posledná návšteva a v čase od 13:00 h. do 15:30 h. t.j. o 13:00 h. prvá návšteva a o 15:30 h. posledná návšteva. Doba jednej návštevy je 1 hodina vrátane monitoringu návštevy.

Návštevy (kompletne zaočkovaní aj OTP) majú povinnosť byť negatívne otestovaní Ag testami nie staršími ako 48 hodín alebo PCR testami nie staršími ako 72 hodín.

Návštevy sa musia nahlásiť 2 dni vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506.

Opatrenia sú zverejnené na www.cssjavorina.sk a na informačných miestach budovy CSS – DOMOV JAVORINA.

CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo možnosť otestovať návštevy Ag testami len vo výnimočných prípadoch (napr. urgentná návšteva v terminálnom štádiu klienta).

Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa môžu realizovať aj za prítomnosti cudzej osoby (OTP) s podmienkou Ag negatívneho testu nie staršieho ako 48 hodín alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 72 hodín.

V interiéri je potrebné zo strany návštev nosiť respirátor (izba, interiér). V exteriéri je potrebné nosiť rúško do 2m vzdialenosti.

04.10.2021

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Oznam pre návštevy a opatrenia od 17.07.2021

Dňom 17.07.2021 umožňujeme návštevy nielen v pracovné dni (podľa oznamu zo dňa 30.06.2021), ale aj v sobotu v čase od 08:30 h. do 10:30h. t. j. o 08:30 h. prvá návšteva  a  o 10:30 h. posledná návšteva. Doba návštevy je 1 hodina vrátane monitoringu návštevy.

Upozorňujeme, že v sobotu nie je možné otestovať návštevu Ag testami.

CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo možnosť testovať návštevy Ag testami vo vyhradenom čase konkrétnych návštev len v pracovné dni v pondelok, stredu a piatok v čase od 08:00 do 11:00 hod.

Návštevy sa musia nahlásiť 2 dni vopred na sociálnom úseku na tel.č. 0901918506.

Ostatné podmienky návštev ostávajú podľa oznamu zo dňa 30.06.2021.

15.07.2021.

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Oznam pre návštevy s opatreniami od 01.07.2021

V súlade s aktuálnym Covid Automatom sú návštevy povolené od 01.07.2021 s negatívnym testom s podmienkou Ag negatívneho testu nie staršieho ako 48 hodín alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 72 hodín. Návštevy, ktoré sú kompletne zaočkované (2 x) sa preukazujú potvrdením o kompletnom zaočkovaní. Návštevy, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 sa preukážu potvrdením o prekonaní ochorenia aktuálne podľa platných podmienok (pred nie viac ako 180 dňami).

CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo možnosť testovať návštevy Ag testami vo vyhradenom čase konkrétnych návštev v pracovné dni v pondelok, stredu a piatok v čase od 08:00 do 11:00 hod. Návštevy sa musia nahlásiť 2 dni vopred na sociálnom úseku na tel.č. 0901918506.

Mimo tohto vyhradeného času sa návštevy, ktoré nie sú kompletne zaočkované alebo neprekonali ochorenie COVID-19 (pred nie viac ako 180 dňami) sa musia preukázať testami Ag negatívnym testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR negatívnym testom nie starším ako 72 hodín.

Návštevy sú povolené len v pracovné dni v čase 08:00 – 11:00 h. a v čase 13:00 – 15:30 h. 15:30 h posledná návšteva.

Odporúčame využiť na návštevy naše záhradné átrium.

Dĺžka trvania návštevy max. 1 hodina vrátane prípadného testovania a dezinfekcie.

Každá návšteva prejde zdravotným monitoringom (meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk, prekrytie dýchacích ciest, nezistené respiračné ochorenie, negatívna cestovateľská anamnéza).

Ak si príbuzní chcú zobrať klienta domov, tak odporúčame aspoň na 5 – 7 dní, nakoľko po návrate bude klient umiestnený v karanténe (5 dní) a na 5.deň bude otestovaný.

Ostatné opatrenia ostávajú podľa oznamu zo dňa 01.06.2021 a podľa aktuálneho Covid Automatu v okrese NM.

CSS – DOMOV JAVORINA bude opatrenia aktualizovať podľa aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácie.

30.06.2021

OZNAM – spoločné podujatia

Opatrenia pokračujú naďalej podľa oznamu zo dňa 25.05.2021. Zmena od 01.06.2021 sa týka riešenia a realizácie spoločných akcií a podujatí nasledovne:

-    Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa môžu realizovať aj za prítomnosti cudzej osoby s podmienkou Ag negatívneho testu nie staršieho ako 24 hodín alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 48 hodín. V prípade zaočkovania cudzej osoby sa táto osoba preukáže očkovacím preukazom (kde je potrebné sa tiež preukázať negatívnym testom na COVID-19 po 17 dňoch od druhého zaočkovania antigénovým testom nie starším ako 24 hodín a PCR testom nie starším ako 48 hodín) alebo v prípade prekonania ochorenia COVID-19 sa preukáže potvrdením o prekonaní choroby resp. potvrdením Ag pozitívneho testu na COVID-19 pred prekonaním choroby.

01.06.2021

OZNAM – rozšírenie možnosti návštev

Opatrenia pokračujú naďalej podľa oznamu zo dňa 22.03.2021, zo dňa 20.04.2021 a 13.05.2021. Zmena sa týka riešenia a realizácie návštev príbuzných k našim klientom nasledovne:

Individuálne návštevy príbuzných (maximálne dvaja k jednému klientovi) k našim klientom v CSS - DOMOV JAVORINA sú možné za určitých opatrení, potrebná je konzultácia vopred s vedením CSS – DOMOV JAVORINA resp. so sociálnym úsekom a po dohode konkrétneho dátumu a času je takáto návšteva možná.

Podmienkou je dodržanie protiepidemických a hygienických opatrení u príbuzných (rúško FFP2, jednorazové rukavice, negatívny test na COVID-19 antigénový nie starší ako 24 hodín a PCR test nie starší ako 48 hodín). V prípade druhého zaočkovania návštevy je potrebné sa tiež preukázať negatívnym testom na COVID-19 po 17 dňoch od druhého zaočkovania antigénovým testom nie starším ako 24 hodín a PCR testom nie starším ako 48 hodín. 

Individuálna dohodnutá návšteva je možná na izbe (jednolôžkovej), v návštevnej miestnosti (zimná záhrada) alebo v záhradnom átriu pri priaznivom počasí. Žiadosť je potrebné vopred odkonzultovať so zamestnancami sociálneho úseku na tel.č. 0901918506.

Takéto návštevy budú realizované len v pracovných dňoch, počas pracovného času od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:30 hod. pod dohľadom zamestnanca CSS - DOMOV JAVORINA (meranie telesnej teploty, vyplňovanie cestovateľskej anamnézy, dohľad).

Pri príchode návšteva kontaktuje zamestnanca CSS – DOMOV JAVORINA nasledovne:

-         v čase od 08:00 h. do 13:30 h. na tel.č. 0901918506

-         v čase od 14:00 h. do 16:30 h. na tel.č. 0901918507

Prosíme Vás o dodržiavanie dohodnutého času návštevy a kontaktovanie tel.čísla s ohľadom na konkrétny čas.

25.05.2021

OZNAM

Dňa 13.05.2021 bolo vykonané druhé očkovanie klientov a zamestnancov nášho zariadenia. Očkovanie vykonala Výjazdová očkovacia služba Fakultnej nemocnice Trenčín (VOS FN Trenčín).

Opatrenia pokračujú naďalej podľa oznamu zo dňa 22.03.2021 a 20.04.2021

Návštevy môžu byť realizované nasledovne:

-   Mimoriadne individuálne návštevy príbuzných (maximálne dvaja k jednému klientovi) k našim klientom v CSS - DOMOV JAVORINA je možná len za mimoriadnych opatrení, nutná je konzultácia s vedením CSS – DOMOV JAVORINA resp. so sociálnym úsekom a po dohode konkrétneho dátumu a času je takáto mimoriadna návšteva možná. Podmienkou je dodržanie protiepidemických a hygienických opatrení u príbuzných (rúško FFP2, jednorazové rukavice, negatívny test na COVID-19 antigénový nie starší ako 24 hodín a PCR test nie starší ako 48 hodín). V prípade druhého zaočkovania návštevy je potrebné sa tiež preukázať negatívnym testom na COVID-19 po 17 dňoch od druhého zaočkovania antigénovým testom nie starším ako 24 hodín a PCR testom nie starším ako 48 hodín. Mimoriadna individuálna dohodnutá návšteva je možná na izbe (jednolôžkovej), v návštevnej miestnosti (zimná záhrada) alebo v záhradnom átriu pri priaznivom počasí. Žiadosť je potrebné vopred odkonzultovať so zamestnancami sociálneho úseku na tel.č. 0901918506. Takéto návštevy budú realizované len v pracovných dňoch, počas pracovného času od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:30 hod. do 13:30 hod. pod dohľadom zamestnanca CSS - DOMOV JAVORINA (meranie telesnej teploty, vyplňovanie dotazníka, dohľad).

-   Umožňujeme konať bohoslužby v našej multifunkčnej miestnosti (modlitebni) pre duchovnú podporu klientov v obmedzenom režime pri dodržaní protiepidemických a hygienických opatrení.

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní dočasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) podľa epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska. CSS – DOMOV JAVORINA si vyhradzuje právo zaviesť opätovne prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

13.05.2021

OZNAM

Dňa 15.04.2021 bolo vykonané očkovanie klientov a zamestnancov nášho zariadenia. Druhé preočkovanie bude realizované na 28.deň po prvom očkovaní t. j. dňa 13.05.2021. Očkovanie vykonala Výjazdová očkovacia služba Fakultnej nemocnice Trenčín (VOS FN Trenčín).

Zaočkovaných máme v súčasnosti 64 % klientov a 30 % zamestnancov.

Opatrenia pokračujú naďalej podľa oznamu zo dňa 22.03.2021.

Návštevy môžu byť realizované nasledovne:

-   Mimoriadne individuálne návštevy príbuzných (maximálne dvaja k jednému klientovi) k našim klientom v CSS - DOMOV JAVORINA je možná len za mimoriadnych opatrení, nutná je konzultácia s vedením CSS – DOMOV JAVORINA resp. so sociálnym úsekom a po dohode konkrétneho dátumu a času je takáto mimoriadna návšteva možná. Podmienkou je dodržanie protiepidemických a hygienických opatrení u príbuzných (rúško FFP2, jednorazové rukavice, negatívny test na COVID-19 antigénový nie starší ako 24 hodín a PCR test nie starší ako 48 hodín). V prípade druhého zaočkovania návštevy je potrebné sa tiež preukázať negatívnym testom na COVID-19 po 17 dňoch od druhého zaočkovania antigénovým testom nie starším ako 24 hodín a PCR testom nie starším ako 48 hodín. Mimoriadna individuálna dohodnutá návšteva je možná na izbe (jednolôžkovej), v návštevnej miestnosti (zimná záhrada) alebo v záhradnom átriu pri priaznivom počasí. Žiadosť je potrebné vopred odkonzultovať so zamestnancami sociálneho úseku na tel.č. 0901918506. Takéto návštevy budú realizované len v pracovných dňoch, počas pracovného času od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:30 hod. do 13:30 hod. pod dohľadom zamestnanca CSS - DOMOV JAVORINA (meranie telesnej teploty, vyplňovanie dotazníka, dohľad).

20.04.2021

OZNAM

Dňa 01.03.2021 boli ukončené realizované a prijaté opatrenia spojené s mimoriadnou udalosťou vyhlásenou dňa 29.01.2021 t. j. opatrenia počas COVID-karantény v čase od 29.01.2021 do 01.03.2021.

Od 01.03.2021 pokračujeme v protiepidemických a hygienických opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 v súvislosti s pokračujúcim núdzovým stavom, zákazom vychádzania, zákazom návštev a ochrany a bezpečnosti prijímateľov sociálnych služieb v CSS – DOMOV JAVORINA a zároveň aj zamestnancov. 

Pokračujúce ďalšie opatrenia:

- Zákaz spoločenských akcií v interiéri s prítomnosťou cudzej osoby vrátane spoločných bohoslužieb. Je umožnená individuálna duchovná a psychická podpora kňaza (podľa viery klientov) u klientov pri dodržaní prísnych protiepidemických a hygienických opatrení a po dohode s vedením zariadenia.

-  Spoločenské aktivity len v priestoroch zariadenia bez účasti cudzích osôb.

- Vychádzky ostávajú v režime max.5 klientov v sprievode jedného zamestnanca alebo aj samostatne v sprievode zamestnanca, zatiaľ len v areáli zariadenia.

- Ďalšie služby (pedikúra, kadernícke služby) len vo vyhradených priestoroch multifunkčnej miestnosti.

-  Klienti majú možnosť opustiť zariadenie do domáceho prostredia (aspoň na 7 - 10 dní, 1-dňové opustenie zariadenia nie je možné) k príbuzným s podmienkou, že pri návrate klienta do zariadenia sa preukážu neinfekčnosťou resp. testom (negatívnym) na COVID-19 nie starším ako 48 hodín. Opustenie zariadenia treba zo strany klienta a príbuzných vopred odkonzultovať na tel.č. 0901918506 (Mgr. Jana Benková, Blanka Zaťková) resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

-   Mimoriadna individuálna návšteva príbuzných (maximálne dvaja) k našim klientom v CSS - DOMOV JAVORINA je možná len, ak to vyžaduje psychický alebo fyzický stav klienta. Nutná je konzultácia s vedením CSS – DOMOV JAVORINA a po dohode konkrétneho dátumu a času je takáto mimoriadna návšteva možná. Podmienkou je dodržanie protiepidemických a hygienických opatrení u príbuzných (rúško FFP2, jednorazové rukavice, negatívny test na COVID-19 antigénový nie starší ako 24 hodín a PCR test nie starší ako 48 hodín). V prípade druhého zaočkovania návštevy je potrebné sa tiež preukázať negatívnym testom na COVID-19 po 17 dňoch od druhého zaočkovania antigénovým testom nie starším ako 24 hodín a PCR testom nie starším ako 48 hodín. Mimoriadna individuálna dohodnutá návšteva je možná na izbe (jednolôžkovej), v návštevnej miestnosti (zimná záhrada) alebo v záhradnom átriu pri priaznivom počasí. Žiadosť je potrebné vopred odkonzultovať na tel.č. 0901918506 (Mgr. Jana Benková, Blanka Zaťková) resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní dočasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) podľa epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska. CSS – DOMOV JAVORINA si vyhradzuje právo zaviesť opätovne prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

22.03.2021

OZNAM

Od 19.02.2021 je naše zariadenie vo štvrtom týždni COVID-karantény, ktorá trvá od 29.01.2021. Situácia epidémie COVID-19 v našom zariadení je s najväčšou pravdepodobnosťou už stabilizovaná. Prísny režim COVID-karantény od 29.01.2021 a predovšetkým nasadenosť našich zamestnancov, ktorí ostali práceschopní, úzka spolupráca s našim ošetrujúcim lekárom, sa podpísali na udržaní prevádzky zariadenia, udržaní starostlivosti o klientov a konečnej stabilizácie situácie. Dôležitá bola a je úzka spolupráca s oddelením sociálnej pomoci TSK, spolupráca s RÚVZ Trenčín a poradenstvo s RÚVZ TN, poradenstvo s Intervenčným tímom MZ SR a odborom krízového riadenia MPSVaR SR.

TSK nám dodalo 2 ks Infra-teplomerov, 1 ks Germicídny žiarič uzavretý mobilný, 1 ks Pulsný Oximeter a poskytlo OXYgenerátor MPSVaR SR a osobné ochranné pracovné prostriedky (overaly, rúška, respirátory, rukavice, štíty zo Správy ŠHR SR). ECHINACEA, o. z. nám poskytlo v ťažkej situácii 1 ks Germicídny žiarič mobilný uzatvorený.

Klienti sa od 4.týždňa COVID-karantény zotavujú, mnohí z ťažkých stavov ochorenia COVID-19. Naši klienti majú viaceré ťažké diagnózy, ktoré veľmi zhoršujú ich zdravotný stav. Ochorenie COVID-19 spolu s ťažkými diagnózami takmer každého klienta zdravotne veľmi zasiahlo. Zásah do životov našich klientov si vyžiadalo aj obete v našom zariadení. Počas COVID-karantény nám s ochorením COVID-19 zomrelo osem (8) klientov v nemocničnom ošetrení a štyria (4) klienti v ošetrení v našom zariadení. Traja (3) klienti sú ešte naďalej v nemocničnom ošetrení.

Ochorenie COVID-19 zasiahlo aj práceschopnosť a zdravie našich zamestnancov. Výpadok zamestnancov činil až 49 %. Počas prvých 2-3 týždňov COVID-karantény sa staralo denne o klientov len 7 zamestnancov (2 na zdravotníckom úseku, 2 v kuchyni, 3 vo vedení a na sociálnom úseku) a nezabudnime na úsek upratovania a prania tiež v prvej línii. Bolo to veľmi ťažké obdobie. V 3.týždni COVID-karantény začali postupne nastupovať zamestnanci s PN-niek a situácia v personálnom obsadení sa začala zlepšovať.

Komunikácia s ošetrujúcim lekárom nášho zariadenia vo veciach zdravotného stavu našich klientov je permanentná, ošetrujúci lekár fyzicky kontroluje klientov a predpisuje im v reálnom čase potrebné lieky.

Niektorým klientom zohnali antiviritické lieky (Ivermectin, Isoprinosine) aj ich aktívni príbuzní. Klienti, ktorým nasadená liečba zabrala a nepodľahli ochoreniu, sa v súčasnosti pomaly, ale isto zotavujú.

Naďalej sústavne aplikujeme vitamíny-C v dostatočnej gramáži pre klientov (3000mg/osoba/deň) a zamestnancov (1000mg/osoba/deň) na podporu imunity a zdravotného stavu a ďalšie podporné vitamíny (D, Zinok, horčík).

V Bzinciach p. J.  dňa 23.02.2021

OZNAM

Od 12.02.2021 už máme k dispozícii 1 ks OXYgenerátora pre našich klientov.

Denne komunikujeme s ošetrujúcim lekárom nášho zariadenia vo veciach zdravotného stavu našich klientov, ošetrujúci lekár fyzicky kontroluje klientov a predpisuje im v reálnom čase potrebné lieky.

Sústavne aplikujeme vitamíny-C v dostatočnej gramáži pre klientov (3000mg/osoba/deň) a zamestnancov 1000mg/osoba/deň) na podporu imunity a zdravotného stavu a ďalšie podporné vitamíny (D, Zinok, horčík).

OZNAM

CSS – DOMOV JAVORINA informuje príbuzných o priebehu COVID-karantény v našom zariadení:

V súčasnosti sa naše zariadenie nachádza v 2.polovici druhého týždňa COVID-karantény.

Stav pozitivity na COVID-19 je 97 % Ag+ u klientov, niektorí klienti sú asymptomatický a prevažná časť klientov sú symtomatický. U zamestnancov je 36% Ag+ pozitívnych. Niektorí zamestnanci už postupne nastupujú do práce po prekonaní COVID-19 a po karanténach.

Komunikujeme s Intervenčným tímom MZ SR.

Pravidelne na dennej báze podávame hlásenia na RÚVZ Trenčín a oddelenie sociálnej pomoci TSK.

Denne komunikujeme s ošetrujúcim lekárom nášho zariadenia vo veciach zdravotného stavu našich klientov.

Obstarali sme a aplikujeme ďalšie vitamíny-C v dostatočnej gramáži pre klientov (3000mg/osoba/deň) a zamestnancov 1000mg/osoba/deň) na podporu imunity a zdravotného stavu.

Dňa 10.02.2021 sme požiadali TSK o poskytnutie 1 ks OXYgenerátora pre našich klientov, ktoré boli distribuované na VÚC z MPSVaR SR.

OZNAM

CSS – DOMOV JAVORINA oznamuje príbuzným, že od 29.01.2021 je zariadenie v COVID karanténe.

CSS – DOMOV JAVORINA sa držalo v stave bez COVID-19 od 06.03.2020 do 28.01.2021. Pravidlelné testovanie Ag testami odhalilo až 29.01.2021 pozitivitu na COVID-19.

Dňom 29.01.2021 je zariadenie pod prísnymi prevádzkovými opatreniami. Bol vykonaný Štátny zdravotný dozor RÚVZ Trenčín.

Z klientov máme v priebehu 1 týždňa 84% pozitívnych na COVID-19. Klienti sú pod dozorom lekára, sú im aplikované zvýšené denné dávky vitamínu C dopĺňané D-vitamínom, zinkom a horčíkom. Každé zhoršenie zdravotného stavu u klientov (zníženie saturácie O2 pod 90%, dýchavičnosť, vysoké teploty) riešime privolaním RZP.

Personál je počtovo veľmi poddimenzovaný, lebo máme v priebehu 1 týždňa už 32% zamestnancov pozitívnych na COVID-19 v domácich karanténach a PN.

Prosíme príbuzných, aby voči službukonajúcemu personálu neboli agresívni, aby zbytočne netelefonovali. Personál pracuje v zníženom počte, je veľmi preťažený a byť celú službu v overaloch a ochranných prostriedkoch je veľmi namáhavé.

Doklad pre zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA na cestu do a zo zamestnania

Doklad pre zamestnancov k opatreniam platným od 08.02.2021

Zamestnanci aj klienti CSS - DOMOV JAVORINA sa testovali antigénovými testami v dňoch 04.02.2021 až 05.02.2021. Každý z testovaných zamestnancov obdržal "Potvrdenie o výsledku testu" na tlačive Prílohy č.4 Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2020 a Potvrdenie zamestnávateľa o nemožnosti pracovať z domu.

Na základe potvrdení o negatívnom výsledku antigénového testu a Potvrdenia NO-HOMEOFFICE majú všetci práceschopní zamestnanci CSS – DOMOV JAVORINA vzhľadom k povahe ich práce povinnosť pokračovať v pracovných povinnostiach a činnostiach na svojom pracovisku v CSS – DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou č. 344, podľa rozpisu služieb a podľa plánovanej pracovnej dochádzky.

Týmto potvrdením o vykonaní testu (antigénového) s negatívnym výsledkom a Potvrdením o nemožnosti pracovať HOMEOFFICE platí pre zamestnancov CSS – DOMOV JAVORINA priepustka zo zákazu vychádzania a to na cestu do zamestnania a zo zamestnania.

Pri prípadnej kontrole sa zamestnanci CSS – DOMOV JAVORINA na ceste do zamestnania a zo zamestnania preukážu "Potvrdením o vykonaní testu (antigénového)" s negatívnym výsledkom "Potvrdením o nemožnosti práce homeoffice" a  „Preukazom zamestnanca“.

Doklad pre zamestnancov k opatreniam platným od 27.01.2021

Zamestnanci aj klienti CSS - DOMOV JAVORINA sa testovali antigénovými testami v dňoch 18.01.2021 až 24.01.2021. Každý z testovaných zamestnancov obdržal "Potvrdenie o výsledku testu" na tlačive Prílohy č.4 Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2020.

Na základe potvrdení o negatívnom výsledku antigénového testu majú všetci práceschopní zamestnanci CSS – DOMOV JAVORINA vzhľadom k povahe ich práce povinnosť pokračovať v pracovných povinnostiach a činnostiach na svojom pracovisku v CSS – DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou č. 344, podľa rozpisu služieb a podľa plánovanej pracovnej dochádzky.

Potvrdením o vykonaní testu (antigénového) s negatívnym výsledkom platí pre zamestnancov CSS – DOMOV JAVORINA priepustka zo zákazu vychádzania a to na cestu do zamestnania a zo zamestnania.

Pri prípadnej kontrole sa zamestnanci CSS – DOMOV JAVORINA na ceste do zamestnania a zo zamestnania preukážu "Potvrdením o vykonaní testu (antigénového)" s negatívnym výsledkom a  „Preukazom zamestnanca“.

Informácia pre klientov, príbuzných a verejnosť 
na obdobie počas vianočných a novoročných sviatkov

Na základe zasadnutia Krízového štábu CSS – DOMOV JAVORINA dňa 21.12.2020 a rozhodnutia štatutára poskytovateľa je naše zariadenie naďalej uzatvorené a platí zákaz návštev.

OZNAM

Zamestnanci a klienti CSS - DOMOV JAVORINA sa v rámci prevencie infekčných respiračných ochorení testujú aj Ag rýchlotestami na ochorenie COVID-19 v 14-dňových intervaloch alebo priebežne, podľa semaforu, krízového plánu alebo podľa potreby.

OZNAM

od 9.novembra 2020 v podmienkach CSS – DOMOV JAVORINA

V zmysle  Vyhlášky ÚVZ SR č. 16/2020 z 30. 10. 2020 platia v CSS – DOMOV JAVORINA nasledovné opatrenia:

Zákaz samostatného vychádzania pre klientov CSS – DOMOV JAVORINA s výnimkou nutnosti akútneho lekárskeho vyšetrenia (len so sprievodom nášho zamestnanca).

Obmedzenie návštev pre klientov a zamestnancov CSS – DOMOV JAVORINA.

Zamestnanci aj klienti CSS - DOMOV JAVORINA boli testovaní v 1.kole 30.10.2020 a 06.11.2020 v 2.kole testovania s negatívnymi výsledkami.

V čase od 9. novembra 2020 sa zakazuje vstup aj sprevádzajúcej osobe prijímateľa sociálnej služby do vnútorných aj vonkajších priestorov zariadenia, pokiaľ sa nepreukáže potvrdením o negatívnom teste na Covid-19, dokladom alebo potvrdením o výnimke od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého vzor tvorí prílohu vyhlášky.

Ďalšie opatrenia:

-  Zákaz spoločenských akcií v interiéri s prítomnosťou cudzej osoby vrátane bohoslužieb.

- Spoločenské aktivity len v priestoroch zariadenia bez účasti cudzích osôb.

- Vychádzky ostávajú v režime max.5 klientov v sprievode zamestnanca alebo aj samostatne v sprievode zamestnanca, mimo hromadných dopravných prostriedkov a priestorov s väčším počtom ľudí.

-  Ďalšie služby (pedikúra, kadernícke služby) len vo vyhradených priestoroch multifunkčnej miestnosti.

-  Klienti majú možnosť opustiť zariadenie do domáceho prostredia k príbuzným s podmienkou, že pri návrate klienta do zariadenia sa preukážu testom (negatívnym) na COVID-19 nie starším ako 24 hodín. Opustenie zariadenia treba zo strany klienta a príbuzných vopred odkonzultovať na tel.č. 0901918506 (Mgr. Jana Kukučová, Blanka Zaťková) resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní dočasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) podľa epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska. CSS – DOMOV JAVORINA si vyhradzuje právo zaviesť opätovne prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

Ďalej o nás:

V našom Centre sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA poskytujeme pobytové sociálne služby pre fyzické osoby na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu:

 • ťažkého zdravotného postihnutia  
 • demencie rôzneho typu etiológie
 • nepriaznivého zdravotného stavu
 • dovŕšenia dôchodkového veku.

Ide prevažne o:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • opatrovateľskú starostlivosť,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 • uzatváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti.
Ponúkame:
 • pobyt v príjemnom prostredí rodinného a rekreačného typu,
 • kvalitný odborný a obslužný personál,
 • dodržiavanie individuálneho prístupu a zameranie sa ku klientom,
 • holistický prístup ku klientom,
 • kvalitnú a pestrú stravu vo vlastnej stravovacej prevádzke s donáškou teplej stravy na izby v termoboxoch,
 • vlastné prevádzkovanie obslužných činností prania, žehlenia a údržby bielizne,
 • všetky izby s vlastným sociálnym zázemím (umývadlo, WC, sprcha),
 • ubytovanie pre 40 % kientov v jednolôžkových izbách,
 • aktivity pre klientov v útulnom prostredí interiéra zariadenia i v príjemnom záhradnom átriu, s možnosťou vlastnej dopravy v rámci výletov do okolia,
 • "snoezelen" pre multisenzirické ektivity a terapie,
 • podporné aktivity a techniky (animoterapia, kanisterapia) ...

Cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb (DSS) je určený pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

Špecializované zariadenie (ŠZ) je určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.

Kapacita zariadenia je 47 miest pre prijímateľov sociálnej služby 

v tom:
 • domov sociálnych služieb   7 miest
 • špecializované zariadenie 40 miest

Hlavný zmysel nachádzame v plnení nášho poslania, v tom, že pomáhame riešiť a riešime nepriaznivú sociálnu situáciu ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.