Aktivity s klientmi

Pre našich klientov vytvárame rôzne aktivity, ktoré voláme "aktivity s našimi klientmi a pre našich klientov" a to v rámci objektu a priestorov CSS - DOMOV JAVORINA a zároveň aj v katastri obce Bzince pod Javorinou, blízkeho okolia Javorina i v rámci regióna Trenčianskeho samosprávneho kraja. Medzi pravidelné aktivity patria činnosti v našom zariadení (kino a kaviareň, rozvoj pracovných zručností, rozhovory, individuálne aktivity a skupinové aktivity a ďalšie). K nepravidelným aktivitám patria príležitostné spoločenské akcie, spoločné výlety a návštevy do okolia.

Záznamy z aktivít sú v záložke "Podujatia" a "Fotogaléria" a samozrejme aj v časopise "Náš spravodaj".

Na rok 2024 sme si naplánovali nasledovné aktivity s našimi klientmi, výlety a návštevy do okolia

Január 2024:

-         Spoločné posedenie zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA s klientmi na Nový rok (04.01.2024).

-         Voľba do rady obyvateľov a pracovné stretnutie vedenia a nových členov rady obyvateľov.

Február 2024:

-         Príprava a výroba fašiangových ozdôb a masiek.

-         Fašiangový sprievod v obci Bzince pod Javorinou 10.02.2024.

-         Fašiangové spoločenské posedenie – fašiangová tancovačka deň pred popolcovou stredou dňa 13.02.2024.

Marec 2024:

-         Spoločné pripomenutie si MDŽ s klientmi a zamestnancami (08.03.2024).

-         Marec mesiac knihy – spoločné čítanie literatúry (9.týždeň 2024).

-         Voľby prezidenta SR (23.03.2024)

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách do Súše na zber medvedieho cesnaku.

-         Veľkonočné tvorenie, veľkonočná a jarná výzdoba, maľovanie veľkonočných vajíčok, príprava na Veľkú noc.

Apríl 2024:

-         Veľkonočné sviatky a veľkonočné posedenie s klientmi pri muzike (14.týždeň 2024).

-         Návšteva pamätnej izby Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách do Podolia do skanzenu miniatúr hradov a zámkov.

-         Príprava vyvýšených záhonov na sadenie rastlinných kultúr.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k Váhu.

Máj 2024:

-         Posedenie s klientmi ku dňu matiek (19.týždeň).

-         Výlet klientov k pamätníku oslobodenia od fašizmu k národnej kultúrnej pamiatke k pamätníku v osade Grúň Nová Bošáca (19.týždeň).

-         Výsadba rastlín do vyvýšených záhonov.

-         Spoločný výlet na motorových vozidlách do blízkeho okolia do kúpeľného mesta Trenčianske Teplice alebo Piešťany..

-         Spoločná jarná grilovačka s klientmi v záhradnom átriu zariadenia CSS - DOMOV JAVORINA so živou hudbou.

Jún 2024:

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k vodnej nádrži Stará Myjava.

-         Spoločná „guláš-partia“ s klientmi v átriu zariadenia CSS - DOMOV JAVORINA s hudbou.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách na Dubník.

Júl 2024:

-         Zber lipového kvetu v skupine s následnou vzdelávacou aktivitou a koštovkou lipového čaju.

-         Osvetová aktivita pre klientov k výsadbe stromov a výsadby kontajnerových ovocných stromov. Realizácia podľa výsledku aktivity Zelené oči ECHINACEA, o. z.

-         Spoločné ovocné posedenie v záhradnom átriu pri hudbe a speve.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k „Rybníku Bašovce“.

August 2024:

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k rozhľadni Hájnica alebo ku kostolíku v Haluziciach.

-         Spoločná letná grilovačka zamestnancov s klientmi.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k pamätníku SNP v Lubine na vrchu Roh.

September 2024:

-         Spoločný výlet do Múzea Slovenských národných rád Slovenského národného múzea Myjava.

-         Spoločné posedenie pri guláši v záhradnom átriu zariadenia CSS - DOMOV JAVORINA s hudbou.

-         Spoločný výlet s klientmi na Bradlo k Mohyle M.R.Štefánika.

-         Zber prírodného materiálu k jesennej výzdobe.

Október 2024:

-         Spoločné posedenie pri hudbe v priestoroch CSS - DOMOV JAVORINA s klientmi pri príležitosti „október – mesiac úcty k starším“.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k spomienke na vznik I. ČSR na Veľkú Javorinu.

-         Zhotovenie smútočných venčekov k pamiatke zosnulých klientov a bývalých zamestnancov.

November 2024:

-         Spoločné posedenie klientov k pamiatke zosnulých a návšteva cintorínov (44.týždeň 2024).

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách do Galérie Petra Matejku v MsKS Nové Mesto n. V. alebo do Múzea Stará Turá.

-         Vyrábanie adventných venčekov a príprava na advent.

December 2024:

-         Výroba vianočných ozdôb, vianočnej výzdoby.

-         Mikulášske spoločenské posedenie s klientmi pri hudbe (06.12.2024).

-         Účasť na Vianočných trhoch TSK.

-         Spoločná prechádzka s klientmi na vianočné trhy v Bzinciach p. J.

-         Spoločné vianočné pozastavenie sa a posedenie s klientmi pri príležitosti vianočných sviatkov.

-         Štedrý večer – sviatočná štedrovečerná večera – 24.12.2024.    

Zmena podujatí vyhradená podľa počasia, zosúladenie s dennými aktivitami a iných aktuálnych skutočností.

V rámci denných aktivít majú klienti plánované nasledovné aktivity

PONDELOK:

-        Telesné cvičenia skupinové (multifunkčná miestnosť, záhradné átrium, mini-telocvičňa, vychádzky):  10:00 – 11:00 h.

-        Aktivity podľa aktuálnej situácie, počasia a dispozície klientov: 13:00 – 14:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

UTOROK:

-        Záujmové činnosti, pobyt na čerstvom vzduchu (okolie, záhradné átrium, multifunkčná miestnosť, vychádzky):  09:00 – 11:00 h.

-        Kultúrne okienko:  09:30 – 10:30 h. každý párny týždeň

-        Aktivity podľa aktuálnej situácie, počasia a dispozície klientov: 13:00 – 14:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

STREDA:

-        Premietanie filmov (multifunkčná miestnosť):  09:00 – 11:00 h.

-        Aktivity podľa aktuálnej situácie, počasia a dispozície klientov: 13:00 – 14:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

ŠTVRTOK:

-        Záujmové činnosti, pobyt na čerstvom vzduchu (okolie, záhradné átrium, multifunkčná miestnosť, mini-telocvičňa, vychádzky): 09:00 – 11:00 h.

-        Bohoslužby (multifunkčná miestnosť):  13:00 – 14:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

PIATOK:

-        Precvičovanie jemnej motoriky (tvorivá činnosť, snoezelen, multifunkčná miestnosť, záhradné átrium, čitáreň, multifunkčná miestnosť, spoločné priestory, izby klientov): 08:45 – 11:15 h.

-        Aktivity podľa aktuálnej situácie, počasia a dispozície klientov: 13:00 – 14:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

SOBOTA:

-        Individuálne aktivity dopoludnia: (záhradné átrium, izby klientov, spoločenské priestory, knižnica, mini-telocvičňa, vychádzky): 9:00 – 12:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

NEDEĽA:

-        Individuálne aktivity dopoludnia: (záhradné átrium, izby klientov, spoločenské priestory, knižnica, mini-telocvičňa, vychádzky): 9:00 – 12:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

Zmena aktivít vyhradená podľa počasia, epidemiologickej situácie a zosúladenia s harmonogramom aktivít v roku 2024.