Tvorivé dielne - lastovičky - lepenie a strihanie - 13522485_1146115952086333_834263485_n

Aktivity s klientmi

Pre našich klientov vytvárame rôzne aktivity, ktoré voláme "aktivity s našimi klientmi a pre našich klientov" a to v rámci objektu a priestorov CSS - DOMOV JAVORINA a zároveň aj v katastri obce Bzince pod Javorinou, blízkeho okolia Javorina i v rámci regióna Trenčianskeho samosprávneho kraja. Medzi pravidelné aktivity patria činnosti v našom zariadení (kino a kaviareň, rozvoj pracovných zručností, rozhovory, individuálne aktivity a skupinové aktivity a ďalšie). K nepravidelným aktivitám patria príležitostné spoločenské akcie, spoločné výlety a návštevy do okolia.

Záznamy z aktivít sú v záložke "Podujatia" a "Fotogaléria" a samozrejme aj v časopise "Náš spravodaj".

Na rok 2023 sme si naplánovali nasledovné aktivity s našimi klientmi, výlety a návštevy do okolia

Január 2023:

-         Spoločné posedenie zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA s klientmi na Nový rok (02.01.2023).

-         Voľba do rady obyvateľov a pracovné stretnutie vedenia a nových členov rady obyvateľov.

Február 2023:

-         Príprava a výroba fašiangových ozdôb a masiek.

-         Fašiangový sprievod v obci Bzince pod Javorinou 11.02.2023.

-         Fašiangové spoločenské posedenie – fašiangová tancovačka deň pred popolcovou stredou dňa 21.02.2023.

Marec 2023:

-         Spoločné pripomenutie si MDŽ s klientmi a zamestnancami (08.03.2023).

-         Marec mesiac knihy – spoločné čítanie literatúry (9.týždeň 2023).

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách do Súše na zber medvedieho cesnaku.

-         Veľkonočné tvorenie, veľkonočná a jarná výzdoba, maľovanie veľkonočných vajíčok, príprava na Veľkú noc.

Apríl 2023:

-         Príprava na Veľkonočné sviatky.

-         Veľkonočné posedenie s klientmi pri muzike.

-         Návšteva pamätnej izby Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou.

-         Spoločný výlet s klientmi do Múzea Ľ. Podjavorinkej.

-         Príprava vyvýšených záhonov na sadenie rastlinných kultúr.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k Váhu na pár krokov po cyklotrase.

Máj 2023:

-         Posedenie resp. pripenutie si s klientmi Deň matiek (19.týždeň).

-         Výlet klientov k pamätníku oslobodenia od fašizmu k národnej kultúrnej pamiatke k pamätníku v osade Grúň Nová Bošáca (18. -19.týždeň).

-         Výsadba rastlín do vyvýšených záhonov.

-         Spoločný výlet na motorových vozidlách do blízkeho okolia do kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.

-         Spoločná jarná grilovačka s klientmi v záhradnom átriu zariadenia CSS - DOMOV JAVORINA so živou hudbou.

Jún 2023:

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k Zelenej vode.

-         Spoločná „guláš-partia“ s klientmi v átriu zariadenia CSS - DOMOV JAVORINA s hudbou.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách na Dubník.

Júl 2023:

-         Zber lipového kvetu v skupine s následnou vzdelávacou aktivitou a koštovkou lipového čaju.

-         Osvetová aktivita pre klientov k výsadbe stromov a výsadby kontajnerových ovocných stromov. Realizácia podľa výsledku aktivity Zelené oči ECHINACEA, o. z.

-         Spoločné ovocné posedenie v záhradnom átriu pri hudbe a speve.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách do „Višňového“ a na "Dubník".

August 2023:

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách do Kočoviec (Kaštieľ, chov koní). ... a zastavenie sa pri Váhu.

-         Spoločná letná grilovačka zamestnancov s klientmi.

-         Spoločný spomienka s klientmi na SNP s premietaním osláv SNP na Jankovom vŕšku.

September 2023:

-         Spoločný výlet do Múzea Slovenských národných rád Slovenského národného múzea Myjava.

-         Spoločné posedenie pri guláši resp. grilovaní v záhradnom átriu zariadenia CSS - DOMOV JAVORINA s hudbou.

-         Spoločný výlet s klientmi na Bradlo k Mohyle M.R.Štefánika.

-         Zber prírodného materiálu k jesennej výzdobe.

Október 2023:

-         Spoločné posedenie pri hudbe v priestoroch CSS - DOMOV JAVORINA s klientmi pri príležitosti „Október – Mesiac úcty k starším“.

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách k spomienke na vznik I. ČSR na Veľkú Javorinu.

-         Zhotovenie smútočných venčekov k pamiatke zosnulých klientov a bývalých zamestnancov.

November 2023:

-         Spoločné posedenie klientov k pamiatke zosnulých a návšteva cintorínov (44.týždeň 2023).

-         Spoločný výlet s klientmi na motorových vozidlách do Galérie Petra Matejku v MsKS Nové Mesto nad Váhom v prípade poriadania výstavy.

-         Vyrábanie adventných venčekov a príprava na advent a vyrábanie vianočných pozdravov.

December 2023:

-         Výroba vianočných ozdôb, vianočnej výzdoby.

-         Mikulášske spoločenské posedenie s klientmi pri hudbe (06.12.2023).

-         Účasť na Vianočných trhoch TSK.

-         Spoločný výlet s klientmi na vianočné trhy do Nového Mesta n.V.

-         Spoločné vianočné pozastavenie sa a posedenie s klientmi pri príležitosti vianočných sviatkov.

-         Štedrý večer – sviatočná štedrovečerná večera – 24.12.2023.    

Zmena podujatí vyhradená podľa počasia, zosúladenie s dennými aktivitami a iných aktuálnych skutočností.

V rámci denných aktivít majú klienti plánované nasledovné aktivity

PONDELOK:

-        Telesné cvičenia skupinové (multifunkčná miestnosť, záhradné átrium, mini-telocvičňa, vychádzky):  10:00 – 11:00 h.

-        Aktivity podľa aktuálnej situácie, počasia a dispozície klientov: 13:00 – 14:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

UTOROK:

-        Záujmové činnosti, pobyt na čerstvom vzduchu (okolie, záhradné átrium, multifunkčná miestnosť, vychádzky):  09:00 – 11:00 h.

-        Aktivity podľa aktuálnej situácie, počasia a dispozície klientov: 13:00 – 14:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

STREDA:

-        Premietanie filmov (multifunkčná miestnosť):  09:00 – 11:00 h.

-        Aktivity podľa aktuálnej situácie, počasia a dispozície klientov: 13:00 – 14:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

ŠTVRTOK:

-        Záujmové činnosti, pobyt na čerstvom vzduchu (okolie, záhradné átrium, multifunkčná miestnosť, mini-telocvičňa, vychádzky): 09:00 – 11:00 h.

-        Bohoslužby (multifunkčná miestnosť):  13:00 – 14:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

PIATOK:

-        Precvičovanie jemnej motoriky (tvorivá činnosť, snoezelen, multifunkčná miestnosť, záhradné átrium, čitáreň, multifunkčná miestnosť, spoločné priestory, izby klientov): 08:45 – 11:15 h.

-        Aktivity podľa aktuálnej situácie, počasia a dispozície klientov: 13:00 – 14:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

SOBOTA:

-        Individuálne aktivity dopoludnia: (záhradné átrium, izby klientov, spoločenské priestory, knižnica, mini-telocvičňa, vychádzky): 9:00 – 12:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

NEDEĽA:

-        Individuálne aktivity dopoludnia: (záhradné átrium, izby klientov, spoločenské priestory, knižnica, mini-telocvičňa, vychádzky): 9:00 – 12:00 h.

-        Aktivity individuálneho záujmu klientov (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky): 14:00 – 16:30 h. a 18:00 – 20:00 h.

Zmena aktivít vyhradená podľa počasia, epidemiologickej situácie a zosúladenia s harmonogramom aktivít v roku 2023.                       

V Bzinciach pod Javorinou 27.09.2023

 

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Marec 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31