Okienko krásy - líčenie našich klientiek - 17198463_1392068470824412_1660189786_n

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady poskytovateľa sociálnej služby, ktoré je pre poskytovaný druh sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie.