Aktivity zamestnancov

Pre našich zamestnancov vytvárame vhodné pracovné podmienky dodržiavame sociálny status zamestnanca:

 • každý novoprijatý zamestnanec absolvuje vstupné školenie BOZP a OPP,
 • pri nástupe do pracovného pomeru zamestnanec predkladá svoju zdravotnú spôsobilosť, potvrdenie svojho praktického lekára a potvrdenie o bezúhonnosti,
 • v priebehu minimálne 1 pracovného týždňa je novoprijatý zamestnanec zaškolený na svoju pracovnú pozíciu školiacim kmeňovým zamestnancom,
 • evidujeme a vyhodnocujeme adaptačný proces novoprijatých zamestnancov počas skúšobnej doby,
 • s každým zamestnancom zostavujeme vzdelávací plán na kalendárny rok v rámci ďalšieho vzdelávania a odborného rastu,
 • dodržiavame platné predpisy GDPR,
 • dodržiavame termíny pravidelných školení BOZP, OPP a CO,
 • pracovnú zdravotnú službu riešime vlastným odborným zamestnancom (verejným zdravotníkom) v prepojení na RÚVZ Trenčín a ÚVZ SR,
 • uplatňujeme spoluúčasť zamestnávateľa na III. pilieri doplnkového dôchodkového sporenia zamestnancov,
 • na základe rozhodnutia zriaďovateľa (TSK) uplatňujeme príspevok zamestnávateľa na dovolenku strávenu v ubytovacích rekreačných zariadeniach na Slovensku,
 • zamestnanci majú zvoleného svojho "zástupcu zamestnancov - zamestnaneckého dôverníka",
 • uplatňujeme sociálnu politiku použitia prostriedkov sociálneho fondu,
 • všetci zamestnanci majú možnosť zúčastňovať sa aktivít s klientmi,
 • okrem pracovných prevádzkových porád a spoločných seminárov, poriadame na konci kalendárneho roka spoločné koncoročné "predvianočné pozastavenia sa" resp. posedenia a v prvý pracovný deň v roku sa stretneme pri spoločnom pracovnom stretnutí.

Pozrite si aj fotogalériu aktivít podujatí.

Predvianočné pozastavenie 2023

zamestnanci

Vianočný teambuilding 2022

vianocny_teambuilging_2022

Novoročné pracovné stretnutie 2021

zamestnanci

Zamestnanci - leto 2020

zamestnanci

Vianočný večierok 2019

Vianočný večierok 2019

Vianočný večierok 2018

Vianočný večierok 2018