Sociálne aktivity

CSS – DOMOV JAVORINA našim klientom vytvárame rôzne aktivity, aby dokázali kráčať s dobou našej spoločnosti. Vytvárame aktivity na zmierňovanie psychických zmien, stimulovanie pamäťových a orientačných schopností, udržiavanie sebaobslužných činností.

Ponúkame (pozri časopisy "Náš spravodaj"):

 • cvičenia jemnej motoriky pomocou jednoduchých cvikov ( maľovanie, vystrihovanie, spracovávanie rôznych druhov ozdôb a pod.),
 • relaxačné aktivity pri počúvaní hudby, čítaní, pozeraní DVD, videa, aktivity pri PC projekcii a pod.,
 • posedenia pri káve a čaji,
 • vychádzky v obci,
 • výlety vlastnou dopravou (9-miestne a 5-miestne vozidlo) do okolia,
 • aktivity pri úprave átria,
 • rehabilitačnú aktivitu v multisenzorickej miestnosti "Snoezelen",
 • rímsko – katolícke omše, evanjelické bohoslužby.

V rámci sociálnej rehabilitácie realizujeme pre klientov aktivity:

 • posedenia v spoločenskej miestnosti pri káve, čaji,
 • muzikoterapia – liečba hudbou - počúvanie hudby, stretnutie pri hudbe - spev známych ľudových piesní,
 • stretnutie "na klebietkach",
 • Snoezelen – multisenzorická terapeutická miestnosť,
 • terapia hrou - hranie spoločenských hier (šach, kartové hry, človeče, nehnevaj sa,  lúštenie - krížovky, sudoku - hlavolam,...)
 • premietanie filmov,
 • ergoterapia – liečba prácou (pracovná terapia – postup formou zamestnávania) ručné práce,
 • arteterapia – liečba výtvarným umením, kreslenie, (napr. servítková technika, výroba košíkov, dekoratívnych ozdôb,...)
 • grafomotorické cvičenia (precvičujeme jemnú motoriku a psychické funkcie pri písaní a kreslení),
 • canisterapia – pozitívne pôsobenie prítomnosti cvičeného psa  na zdravie, čiže na fyzickú psychickú a sociálnu pohodu klienta,
 • hipoterapia - kontaktná terapia v bezprostrednej blízkosti koníka s klientmi,  dotyk, pohladenie koníka, stret očami, sú aktívne vnemy ktoré pozitívne pôsobia na fyzickú psychickú a sociálnu pohodu klienta,
 • reminiscenčná terapia – liečba spomienkami (spomienková), osobné rozhovory,
 • kognitívny tréning,
 • posedenie v altánku,
 • prechádzky po okolí,
 • gardenterapia - starostlivosť o trávnik, čistotu okolia zariadenia založené na báze dobrovoľnosti,
 • pohybová terapia – cvičenie s mobilnými klientmi,
 • záujmová činnosť - výlety do okolia a výlety na pútnické miesta,
 • besedy a prednášky z výnimočných okamihov života prijímateľov  služieb (spojené s premietaním videí,    fotografií),
 • precvičovanie jemnej motoriky (napr. cvičenie s loptičkami, navliekanie koráliek, skladanie písmen do slov,...),
 • oslavy jubilantov spojené s kultúrnym programom,
 • a ďalšie.

V rámci sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie riešime aktivizáciu klientov systémovými činnosťami:

 • Individuálne plánovanie, sociálna rehabilitácia, prevencia pred rizikami.
 • Individuálny prístup ku kientom.
 • Holistický prístup ku klientom.
 • Posedenia s obyvateľmi pri ich životných výročiach podľa možností aj spolu s rodinnými príslušníkmi.
 • Podľa vhodnosti počasia máme dobré skúsenosti so spoločnými akciami ako Guláš párty, Gril party.

Súčasťou nášho zariadenia je pekná záhrada (záhradné átrium) s altánkom, kde si môžu obyvatelia počas teplých dní posedieť a tráviť voľný čas.

Pre kultúrne vyžitie je k dispozícii knižnica a multifunkčná miestnosť s premietacím projektorom a počítačom, s televízorom, DVD a video prehrávačom. Na každej izbe je možnosť mať TV a rádio, prípadne chladničku a i.

Samotný pobyt obyvateľom spestrujú aj vystúpenia detí z miestnej materskej a základnej školy pri rôznych príležitostiach, či rôzne spevácke zbory, hudobné, zábavné skupiny a i naše vlastné hudobné aktivity a príspevky.

Našou snahou je do týchto aktivít zapájať aj čiastočne mobilných a imobilných obyvateľov, aby nezostávali len na izbách a mali sociálny kontakt aj s druhými ľuďmi. Ceníme si samozrejme aj ich pasívnu účasť... a jednoducho, ak je to možné, ideme za nimi aj na ich izbičky.