Projektové aktivity na získanie ďalších zdrojov

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlisti v zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami:

od 01.02.2023 zmluvné vzťahy s Dôvera ZP a VšZP

od 01.03.2023 zmluvný vzťah s UNION ZP