12765616_1069407626423833_137446074_o

Verejné obstarávanie

Riadime sa podľa:
- zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Dodatku č.1 k Príkazu predsedu TSK č. 4/2018 o postupe pri verejnom obstarávaní pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
- internej smernice o postupe pri verejnom obstarávaní v podmienkach CSS - DOMOV JAVORINA.