Medzinárodné partnerstvo a priateľstvo

Nadviazané priateľstvo s odbornými zamestnancami Zariadenia pre seniorov Trnava

V septembri 2023 nás  navštívili zástupcovia so ZpS Trnava a Domov u rybníka z Víceměříc.

Nadviazané priateľstvo s odborníkmi v sociálnej oblasti  zo Spolkovej republiky Nemecko

V roku 2016 sme prijali v našom zariadení návštevu manažérov sociálnych služieb zo Spolkovej republiky Nemecko počas ich študijného pobytu na Slovensku. Navštívili naše zariadenie so zástupcami Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách (Holíč), ktorá organizovala tento študijný pobyt.

Nadviazané priateľstvo so zariadením v Českej republike "Domov pro seniory Chodov" v Prahe.

V roku 2018 sme navštívili zariadenie sociálnych služieb "Domov pro seniory Chodov" v Prahe v Českej republike. Pracovná návšteva našich odborných zamestnancov bola priateľská a pracovné stretnutie prinieslo výmenu mnohých vzájomných poznatkov a informácií.

Náš cezhraničný partner v Českej republike "Domov u rybníka Víceměřice"

CSS - DOMOV JAVORINA realizuje od roku 2017 partnerskú spoluprácu so zariadením sociálnych služieb Domov u rybníka Víceměřice na Morave v Českej republike. www.domovurybnika.cz

V rámci ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov a plnenia podmienok kvality máme uzavretú zmluvu (pre rok 2019) o odbornej výmennej stáži s našim partnerským zariadením sociálnych služieb Domov u rybníka Víceměřice v ČR na Morave. Ide o výmennú stáž odborných zamestnancov.