Mikuláš 2011 - 11

Partnerská tuzemská spolupráca

Náš partner Zariadenie pre seniorov Gabčíkovo

Partnerská spolupráca medzi CSS - DOMOV JAVORINA a ZpS Gabčíkovo začala v spoločnými pracovnými stretnutiami v januári a februári 2024 v CSS - DOMOV JAVORINA. Hlavnými bodmi stretnutí bolo poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami a odovzdanie našich skúseností. Dňa 24.04.2024 sme pracovne navštívili ZpS Gabčíkovo a zamestnanci jednotlivých úsekov si navzájom odovzdali svoje skúsenosti. Do programu návštevy pribudla návšteva Mestského úradu Gabčíkovo, kde sme boli prijatí pánom primátorom. Po krátkej prehliadke vodného diela Gabčíkovo sme pokračovali v pracovných rozhovoroch a odovzdávaní si skúseností. Potešilo nás, že pán riaditeľ ZpS svojou iniciatívou v ošetrovateľskej starostlivosti posunul vpred ZpS a to zazmluvnením poskytovania ošetrovateľskej starotlivosti s Dôvera ZP, Union ZP a držíme päste aj k zazmluvneniu s VšZP. 

Potvrdili sme spoločne partnerstvo CSS - DOMOV JAVORINA a ZpS Gabčíkovo, ktoré  využijeme aj v rámci výmennej odbornej stáže zamestnancov.

Náš partner občianske združenie "ECHINACEA, o. z., Krásna Ves"

Partnerskou organizáciou pre CSS - DOMOV JAVORINA je od januára 2019 občianske združenie ECHINACEA, o. z., Krásna Ves. https://www.facebook.com/echinacea.oz 

Občianske združenie ECHINACEA, o. z., podalo od roku 2019 (každý rok) niekoľko projektov v rámci svojej činnosti so zameraním na materiálnu pomoc pre CSS - DOMOV JAVORINA. Každým rokom sa podarí pre CSS - DOMOV JAVORINA určitým spôsobom prispieť k zveľadeniu a zvýšenia kvality poskytovania sociálnych služieb v CSS - DOMOV JAVORINA.

Náš partner "Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách" Holíč

Akadémia vzdelávania a výskumu v Holíči https://avvss.sk , ktorej jedným zo zakladateľov je Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb v Holíči www.aopss.sk , je našim partnerom od roku 2016.  

Partnerská spolupráca je predovšetkým v metodicko-poradenskej oblasti poskytovania sociálnych služieb. Sme vďační za každý odborný seminár, ktorých sa zúčastňujeme.