Kontakt

CSS - Domov JAVORINA

Školská 344/50

91611 Bzince pod Javorinou

IČO: 31118682

DIČ: 2021353950

Tel: 032 /650 14 23

e-mail: info@cssjavorina.sk

 

Riaditeľ

Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., MBA

+421 901 918 505, 032/ 650 14 21

 

Sociálny úsek:

Mgr. Mária Loffayová, poverená riadením sociálneho úseku, zopovedný zástupca, soc. pracovníčka, psychológ:   +421 901 918 506, 032/ 650 14 24

Mgr. Daša Meravá, sociálna pracovníčka:  032/650 14 28

Blanka Zaťková, inštruktorka sociálnej rehabilitácie:  032/ 650 14 24

Elena Geržová, inštruktorka sociálnej rehabilitácie:    032/ 650 14 28

 

Ekonomicko-prevádzkový úsek:

Erika Moravčíková, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku, zástupca riaditeľa:   032/ 650 14 23

Jana Jurigová, prevádzková referentka:    032/ 650 14 27

Bc. Barbora Schovancová, referentka adm.činností, VO, manažér SMK ISO 9001:   032/ 650 14 28

 

Zdravotnícky úsek:

Jana Rayová, vedúca zdravotníckeho úseku: +421 901 918 507, 032/650 14 25

Pracovisko sestier a opatrovateľov:    032/ 650 14 22, 0901 918 507 (od 15:00h do 06:00 h. a v dňoch pracovného voľna a sviatkov)

 

Navigácia alebo ako nás nájsť:

GPS: 48.788711, 17.769898 / +48° 47' 19.36", +17° 46' 11.63"

Mapa:

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B047'18.7%22N+17%C2%B046'11.7%22E/@48.7879951,17.7711259,18z/data=!4m6!3m5!1s0x471357686745edbf:0x38fe73d7931b8c38!7e2!8m2!3d48.7885404!4d17.7699511!10m2!1e2!2e1