Vystúpenie detí z mš bzince pod javorinou - 13199476_1121275154570413_1758561030_o

Rozhodnutie TSK č. 462/2012, Zmena druhu sociálnej služby

Cieľová skupina fyzických osôb:

- podľa §38 ods. 1 zákona č.448/2008 Z.z.

fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej osobe a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3.