14339349_1207332839297977_580749028_o

Inšpekcia v sociálnych veciach MPSVaR SR v CSS - DOMOV JAVORINA

Termín: 04.10.2023 - 05.10.2023

Inšpekcia u nás

Miesto konania

CSS - DOMOV JAVORINA

Zabezpečuje

MPSVaR SR

Organizátor

MPSVaR SR