Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Termín: 22.02.2023 - 01.03.2023

AAL

Miesto konania

TSK

Zabezpečuje

OSP TSK