Aktivity v roku 2022 - Kaštieľ_Kočovce_2022

Naša fašiangová tancovačka

Termín: 21.02.2023 - 21.02.2023

nase fasiangy

Miesto konania

CSS - DOMOV JAVORINA

Zabezpečuje

zamestnanci

Organizátor

sociálny úsek