Zo života v našom zariadení - 13p

Oslava 90-tych narodenín našej klientky

Termín: 16.02.2024 - 16.02.2024

90 rokov

Miesto konania

CSS - DOMOV JAVORINA

Zabezpečuje

sociálny úsek a rodinní príbuzní našej klientky

Organizátor

sociálny úsek