Aktivity v roku 2019 - Eva_Kristinova_2019

Pondelky a piatky pre klientov formou pohybových hier

Termín: 18.09.2023 - 18.09.2023

cvičeni v pondelky a piatky

Miesto konania

CSS - DOMOV JAVORINA

Zabezpečuje

sociálny úsek

Organizátor

sociálny úsek