Privítanie nového roku 2023

Termín: 02.01.2023 - 02.01.2023

Nový rok 2023 sme 2.januára 2022 spoločne privítali na novoročnom pracovnom stretnutí zamestnancov a zablahoželali sme si vzájomne veľa zdravia, pracovných i osobných úspechov a dobrých pracovných a kolegiálnych vzťahov. Vzájomné priania sme spečatili symbolickým prípitkom.

Pri obede sme tiež zablahoželali našim klientom veľa zdravia a pohodového pobytu v našom zariadení sociálnych služieb.

Privítanie nového roku 2023