Aktivity v roku 2022 - na_medvedom_cesnaku

Skupinový telocvik v interiéri

Termín: 06.03.2023

priebežne

Telocvik

Miesto konania

CSS - DOMOV JAVORINA

Zabezpečuje

sociálny úsek

Organizátor

sociálny úsek