20170308_093018

Podujatia na deň 05.9.2023

ECHINACEA, o. z. a CSS - DOMOV JAVORINA

05.09.2023 - 05.09.2023
ECHINACEA, o. z., získalo z úspešného projektu "Zveľaďovanie komunitných záhrad - Zvýšené záhony a výsadba ovocných drevín" z dotačnej schémy Zelené oči TSK 2023 zvýšené záhony a ovocné dreviny. Pre CSS - DOMOV JAVORINA dalo občianske združenie do užívania jeden nový zvýšený záhon a 10 ks ovocných stromov, ktoré zamestnanci spoločne s klientmi zasadili vo svojom záhradnom átriu. V rámci osvetovej a vzdelávacej aktivity uvedeného projektu bolo dňa 05.09.2023 stretnutie s lektorkou Mgr. Katarínou Devánovou, ktorá klientov a zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA oboznámila o význame komunitných záhrad, dôležitosti pestovania ovocných drevín a samozrejme aj ochrane životného prostredia. Potom sme si spoločne posedeli a zanôtili ľudové piesne aj s hudobným sprievodom nášho pána riaditeľa.