Fašiangový sprievod a bzinská zabíjačka - 0007

Podujatia na deň 07.11.2023

Inteligentná domáca asistentka

07.11.2023 - 07.11.2023
Využívanie telekomunikačných technológií sa aplikuje aj v sociálnych službách pri druhu sociálnej služby "Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci". Trenčiansky samosprávny kraj aktívne realizuje projekt tejto sociálnej služby aj so svojimi zariadeniami sociálnych služieb. CSS - DOMOV JAVORINA poskytuje uvedenú sociálnu službu v rámci svojej činnosti. Aktívne prezentujeme uvedenú sociálnu službu "Inteligentnej domácej asistentky "a získavame nových klientov aj formou skupinových prezentácií v obciach nášho pokrytia tejto služby t. j. okres Nové Mesto nad Váhom a okres Myjava.

Vianočné pozdravy 2023

06.11.2023 - 07.11.2023
Blížia sa Vianoce a naši klienti pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie vyrobili a zhotovili vianočné pozdravy.