Podujatia na deň 24.4.2024

Klienti na zbere jahôd - jahody pre klientov - jahodová desiata

23.05.2024 - 23.05.2023
Boli sme s klientmi na zbere jahôd, aby sme nazbierali jahody pre všetkých klientov na "jahodovú desiatu" :)
viac informácií »

Potvrdené partnerstvo so ZpS Gabčíkovo

24.04.2024 - 24.04.2024
Program potvrdenia partnerskej spolupráce bol pracovne vyťažený a hodnotný: - privítanie zo strany riaditeľa ZpS pána PhDr. Róberta Horvátha, MBA a zoznámenie sa zamestnancov po jednotlivých úsekoch, - príhovor riaditeľov oboch ZSS s oboznámením základných informácií o oboch ZSS, - potvrdenie vzájomnej spolupráce a partnerstva, zároveň potvrdenie plánovanej pracovnej stáže odborných zamestnancov v období jún alebo september - október 2024, - ZpS už funguje cez zdravotné poisťovne (Dôvera od marca 2024 a Union od mája 2024) v rámci vzájomného odovzdania skúseností (2 návštevy ZpS u nás v CSS - DOMOV JAVORINA v januári a februári 2024), - prehliadka celého ZpS v skupinkách podľa odbornosti s výmenou skúseností na úseku zdravotníckom, sociálnom, ekonom.-prev. a stravovacej prevádzky, - krátka návšteva u pána primátora PhDr. Fenesa Ivána, LL.M,MBA - krátka návšteva vodného diela, - pokračovanie v pracovnej návšteve v ZpS v objekte ZSS. Ďakujeme s veľkým poďakovaním za krásne privítanie v rámci pracovnej návštevy v ZpS a príjemné pracovné stretnutie s pánom primátorom na Mestskom úrade.
viac informácií »