Podujatia na deň 13.6.2024

Oslava menín a narodenín s klientmi

13.06.2024 - 13.06.2024
Krásne posedenie pri oslave menín klienta pána Antona a klientky pani Zuzany spojené s hudbou a spevom. Nechýbala pieseň "Živijo" a ľudovky so sprievodom pána riaditeľa s akordeónom. Spoločne posedenie sme využili na podanie informácií, pre prítomnú radu obyvateľov a prítomných klientov, o prebiehajúcich prevádzkových opravách, investičných akciách a o veľmi pozitívnej finančnej situácii CSS - DOMOV JAVORINA na základe získavaných mimorozpočtových zdrojov.
viac informácií »