Pečenie medovníčkov 2016 - 20161129 094531

Stravovanie

Strava sa podáva ako celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata, olovrant); pri diabetickej diéte (u nás aktuálna) vedľajšie jedlo (druhá večera).

Stravná jednotka (náklady na suroviny) pre celodennú stravu, základnej racionálnej diéty, pre klientov je na rok 2020 stanovená na sumu 2,90 EUR/deň/klient.

Stravná jednotka (náklady na suroviny) pre celodennú stravu, základnej racionálnej diéty, pre klientov v roku 2019 bola stanovená na sumu 2,80 EUR/deň/klient.