Aktuality - Rôzne

Oznam pre príbuzných a priateľov našich klientov vo veci donášky nákupov

Prosíme a upozorňujeme blízkych príbuzných a priateľov našich klientov, aby dodržiavali a akceptovali tento oznam.

Prosíme blízkych príbuzných a priateľov našich klientov, aby akceptovali pracovný časový režim zamestnancov a životný režim klientov nášho zariadenia sociálnych služieb vo veci donášky nákupov a osobných potrieb pre klientov.

Ide predovšetkým o voľné dni (sobota, nedeľa, sviatky), keď je personál zdravotníckeho úseku v redukovanom počte a nie je možné okamžite po zazvonení preberať od príbuzných prinesené veci a nákupy, a to v čase podávania stravy a asistencie podávania stravy (raňajky, obed, večera) predovšetkým obeda.

Preto oznamujeme príbuzným a priateľom našich klientov, aby si plánovali donášku nákupov pre klientov na čas:

-     v pracovné dni:         

od     08:00 hod.    do      11:00 hod.

od     12:00 hod.    do      16:00 hod.

 

-     vo voľné dni (soboty, nedele, sviatky):

od     09:00 hod.     do     11:00 hod.

od     14:00 hod.     do     16:00 hod.

 

Personál (zamestnanci kuchyne) nesmú preberať donesené nákupy od príbuzných !!!

 

Ďakujeme za pochopenie.

13.01.2022

                                                           Vedenie CSS – DOMOV JAVORINA

Oznam pre klientov a rodinných príbuzných

CSS – DOMOV JAVORINA oznamuje klientom a ich príbuzným, aby svojich blízkych a našich klientov, ktorí sú ubytovaní v našom zariadení, zásobovali nákupmi osobnej spotreby (hygienické veci a pod.) prípadne doplňujúcimi potravinami a pod. Využívajte na to návštevy podľa podmienok oznamu zo dňa 20.04.2021 zverejnenom na www.cssjavorina.sk alebo môžete priniesť nákup bez návštevy počas týždňa. Nákup prevezme službukonajúci personál.

CSS – DOMOV JAVORINA nebude štandardne riešiť svojím personálnym zabezpečením časté nákupné požiadavky klientov nadmerným zásobovaním potravín, rôznych pochutín a pod. Klienti majú zabezpečenú celodennú, plnohodnotnú, kalorickú, chutnú a „domácku“ stravu zo strany CSS – DOMOV JAVORINA vo vlastnej kuchyni.

Nákupy na požiadanie klientov bude CSS – DOMOV JAVORINA riešiť vlastným personálom vo svojej réžii len výnimočne a v mimoriadnych prípadoch, keď klient nemá príbuzných, klient a jeho príbuzní majú ťažké zdravotné postihnutie.

26.04.2021.