Fašiangy 2017 - 16754647_1372574292773830_766685060_n

Naše služby

Ubytovanie

Ubytovanie klientov je v jednolôžkových (19 izieb), dvojlôžkových izbách (6 izieb) a bunkách 3 + 1 (4 bunky), každá izba s vlastným sociálnym kútikom (umývadlo, WC, sprcha).

Stravovanie

Strava sa podáva formou celodennej stravy v zložení troch hlavných jedál a dvoch vedľajších resp. troch vedľajších jedál.

Zdravotná starostlivosť

Odbornú zdravotnú (lekársku) starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom zdravotníckych zariadení (ambulantná, ústavná). Odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, zabezpečujeme vo vlastnej réžii s vlastným ošetrovateľským personálom a v zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami.

Cenník

Poskytovania služieb

Iné služby

Vytváranie podmienok pre využívanie iných dostupných služieb.