Aktivity v roku 2021 - Visnove_16-06-2021

Podujatia

Kurz prvej pomoci pre zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA

20.03.2024 - 20.03.2024
Ďakujeme poskytovateľovi "Ako zachrániť život, s. r. o.", Nové Mesto nad Váhom za výborne realizovaný akreditovaný kurz prvej pomoci dňa 20.03.2024 pre zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA. Zamestnanci prejavili veľkú spokojnosť s realizáciou, pútavým prednesom a praktickými ukážkami zo strany lektorky Mgr. Natálie Muthovej.

Vynášanie Moreny

18.03.2024 - 18.03.2024
Klienti CSS - DOMOV JAVORINA sa pripojili k sprievodu staroslovanského zvyku "vynášania Moreny" a podporili svojou účasťou deti základnej a materskej školy v Bzinciach pod Javorinou.

MDŽ

08.03.2024 - 08.03.2024
Medzinárodný deň žien si v CSS - DOMOV JAVORINA pripomíname každoročne 8. marca. My muži poblahoželáme s úsmevom a s kvietkom našim klientkam a našim zamestnankyniam všetko najlepšie k tomuto krásnemu celosvetovému sviatku žien.

Boli sme na medveďom cesnaku

07.03.2024 - 07.03.2024
Už sme si zvykli na jar v sezóne medvedieho cesnaku chodiť do prírody na overené miesto natrhať si medvedieho cesnaku. Klienti sa potom tešia, aké dobroty kuchárky pripravia z tejto zdravej listovej zeleniny.

Oslava 90-tych narodenín našej klientky

16.02.2024 - 16.02.2024
Naša klientka pani Zuzana sa dožila krásneho životného jubilea 90-tych narodenín, ktoré oslávila v našom zariadení v kruhu svojich najbližších rodinných príbuzných a s blahoželaním prišli aj zamestnanci CSS - DOMOV JAVORINA.

V zdravom tele zdravý duch

15.02.2024 - 15.02.2024
Pohybom aj v pôstnom období. Výrok "V zdravom tele zdravý duch" používali už Gréci v staroveku. V našom zariadení sme zmodernizovali a doplnili technické vybavenie cyklotrenažérmi pre pohybové aktivity našich klientov. V dopĺňaní a modernizácii aj iného technického vybavenia nám veľmi pomáhajú mimorozpočtové zdroje získané zo zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Klienti sa rýchlo adaptovali s novými cyklotrenažérmi a pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje, zúčastňujú sa aj iných pohybových aktivít a samozrejme aj pri ťažších telesných postihnutiach sa venujeme klientom rôznymi pohybovými cvičeniami.

Fašángy ve vlastné réžii Domova Javorina

13.02.2024 - 13.02.2024
Deň pre "škaredou popolcovou stredou" sme si s klientmi posedeli vo veselej nálade pri hudbe a speve, s občerstvením a obedom zabíjačkových špecialít. Klienti sa vo fašiangových maskách cítili dobre a živá hudba ich preniesla do dávnych spomienok ľudových tradícií.

Fašángy ve Bzincách - Fašiangový sprievod obce prišiel aj k našim klientom

10.02.2024 - 10.02.2024
V sobotu 10.02.2024 k našim klientom prišiel fašiangový sprievod obce Bzince pod Javorinou s pánom starostom v kroji a obyvateľmi obce vo fašiangových maskách aj s muzikantami. Pre našich klientov priniesli dobrú fašiangovú náladu a pochúťky zabíjačkových špecialít. Ďakujeme Vám pán starosta aj Vám obyvatelia obce za krásne veselé popoludnie v mene našich klientov a zamestnancov. Vedenie CSS - DOMOV JAVORINA.

Piatok pred víkendom a sobotným fašiangovým sprievodom

09.02.2024 - 09.02.2024
Aktivizujeme našich klientov aj v menších skupinkách i individuálne. Zajtra 10.02.2024 príde k nám fašiangový sprievod obce Bzince pod Javorinou. Klienti sú radi každej aktivite. Klienti sa tešia na sobotný fašiang vrátane zabíjačkových špecialít, ktoré organizuje obec a ďakujem za aktívnu ústretovosť aj pánovi starostovi.

Navštívili nás kolegovia zo Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo

08.02.2024 - 08.02.2024
Vo štvrtok 08.02.2024 navštívili CSS - DOMOV JAVORINA, v rámci plánovanej pracovnej návštevy, kolegovia vedenia ZpS Gabčíkovo. Vzájomné odovzdanie si odborných a pracovných skúseností prinieslo dobrý pocit z prerokovaných odborných znalostí v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a s tým súvisiacej zdravotníckej i sociálnej agendy v spracovaní informačných systémov.
<< < 1 2 3 4 5 > >>