Aktivity v roku 2022 - 25_rokov_CSS-DOMOV_JAVORINA

Október - Mesiac úcty k starším 2023 - 3. diel

Termín: 27.10.2023 - 27.10.2023

oktober

Miesto konania

CSS - DOMOV JAVORINA

Zabezpečuje

sociálny úsek

Organizátor

Základná škola a CSS - DOMOV JAVORINA