Aktivity v roku 2023 - Fašiangovy_sprievod_2023

Zveľadili sme si výdaj stravy

Termín: 27.09.2023 - 27.09.2023

Vydaj stravy

Miesto konania

CSS - DOMOV JAVORINA

Zabezpečuje

ekonomicko-prevádzkový úsek

Organizátor

ekonomicko-prevádzkový úsek