Fašiangy 2017 - 20170214_134429

Zveľadili sme si výdaj stravy

Termín: 27.09.2023 - 27.09.2023

Vydaj stravy

Miesto konania

CSS - DOMOV JAVORINA

Zabezpečuje

ekonomicko-prevádzkový úsek

Organizátor

ekonomicko-prevádzkový úsek