Aktivity v roku 2021 - nase_jesenne_vychadzky_nakupy

Podujatia na deň 17.1.2023

Prestrihnutie pásky "Rekonštrukcie strešnej krytiny a odkvapového systému"

17.01.2023 - 17.01.2023
Dňa 17.01.2023 poctil pán predseda TSK Ing. Jaroslav Baška svojou návštevou zamestnancov a klientov CSS – DOMOV JAVORINA v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pri príležitosti prestrihnutia pásky zrekonštruovanej strešnej krytiny a odkvapového systému strechy nášho zariadenia sociálnych služieb. Účasť podporili zástupcovia zhotoviteľa p. Tomáš Bielik a p. Róbert Laco, stavebný dozor Ing. Ivan Matejka, podpredseda TSK Ing. Jozef Trstenský a vedúca investičného odboru Ing Beáta Tichá.