Vystúpenie detí z mš - október, mesiac úcty k starším - 14550807_1226317594066168_540772299_o

Podujatia na deň 06.3.2023

Skupinový telocvik v interiéri

06.03.2023
V čase nepriaznivého obdobia sa snažíme v dopoludňajšom čase aktivizovať našich klientov aj skupinovým telocvikom.