Podujatia na deň 04.10.2023

Klienti na zbere jahôd - jahody pre klientov - jahodová desiata

23.05.2024 - 23.05.2023
Boli sme s klientmi na zbere jahôd, aby sme nazbierali jahody pre všetkých klientov na "jahodovú desiatu" :)
viac informácií »

Inšpekcia v sociálnych veciach MPSVaR SR v CSS - DOMOV JAVORINA

04.10.2023 - 05.10.2023
V dňoch 04.10 - 05.10.2023 vykonala Inšpekcia v sociálnych veciach MPSVaR SR dozor "na mieste" v našom zariadení sociálnych služieb. Dozor bol zameraný na dodržiavanie zákona č. 448/2008 Z. z. a za obdobie od 01.06.2023 do dňa začatia dozoru. Zameranie dozoru bolo na preverenie: - dodržiavania povinností poskytovateľa sociálnej služby, - povinností pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby, - plnenie štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby (kritérium 1.4, 1.8, 1.9, 2.2). Priebeh dozoru bol ústretový, korektný a pozitívne hodnotený aj zo strany vedenia zariadenia, vedúcich zamestnancov i zamestnancov, ktorí si uvedomujú, v akom zariadení sociálnych služieb pracujú a plnia si svoje pracovné povinnosti.
viac informácií »