Aktivity v roku 2019 - prechadzky_obec_2019

Podujatia na deň 06.2.2024

Kultúrne okienko - nová aktivita klientov

06.02.2024 - 06.02.2024
Na zasadnutí novozvolenej rady obyvateľov vzišla od klientov myšlienka novej aktivity "kultúrne okienko" so zameraním na kultúru, literatúru, folklór a pod. V utorok 06.02.2024 a každý utorok v párny týždeň budeme spoločne pokračovať v tejto aktivite, ktorá veľmi zaujala klientov nielen v rovine novej aktivity, ale i v rovine nového poznania a kognitívneho vzdelávania sa, napriek diagnózam, aj v seniorskom veku. Je faktom, že každý z našich klientov má určité ochorenie s pridruženými diagnózami, ale napriek tomu sú radi aj aktivitám, ktoré podnecujú aj kognitívne funkcie človeka.