Terapie v našom zariadení - 20170412 142750

Podujatia na deň 02.5.2024

III. ROČNÍK ČESKO-SLOVENSKÉ KONFERENCE Víceměřické dny v Olomouci

02.05.2024 - 03.05.2024
Zúčastnili sme sa s aktívnou účasťou na 3. ročníku česko - slovenskej konferencii Víceměřické dny v Olomouci. Naším príspevkom bola prezentácia "Paliatívna starostlivosť v špecializovanom zariadení".