Aktivity v roku 2020 - 2020_Jesenne_zatisia

Podujatia

Marec - Mesiac knihy

01.03.2023 - 03.03.2023
Marec - Mesiac knihy je vhodnou príležitosťou pre aktívne skupinové čítanie našich klientov. Pridanou hodnotu je príspevok našej klientky (pôvodnej učiteľky slovenského jazyka) pani Darinky, ktorá vie veľmi obsažne porozprávať klientom o nespočtných knižných dielach slovenských i zahraničných autorov.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

22.02.2023 - 01.03.2023
CSS – DOMOV JAVORINA je v procese zavádzania sociálnej služby „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“ v rámci projektu "Podpora AAL v podmienkach TSK" financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Odborní zamestnanci so zástupcom pre poskytovanie sociálnych služieb sa zúčastnili konferencie a školenia k téme zavádzanej sociálnej služby "monitorovanie a signalizácia potreby pomoci" AAL - IDA (individuálna domáca asistentka).

Naša fašiangová tancovačka

21.02.2023 - 21.02.2023
Pre našich klientov sme v posledný deň fašiangov 21. februára 2023 pred popolcovou stredou pripravili vlastnú fašiangovú tancovačku s vlastnými vyrobenými maskami. Klienti si spoločne zaspievali, niektorí si aj zatancovali a všetci boli spokojní s milého podujatia, ktoré zavŕšilo tohtoročné fašiangové obdobie v našom zariadení.

Fašiangový sprievod zavítal aj ku klientom CSS - DOMOV JAVORINA

11.02.2023 - 11.02.2023
Fašiangový sprievod zavítal aj ku klientom CSS - DOMOV JAVORINA

Hromnice v CSS - DOMOV JAVORINA

02.02.2023 - 02.02.2023
S našimi klientmi sme si 2. februára 2023 pripomenuli „Hromnice“ s hovoreným slovom o histórii kresťanského sviatku Hromníc a so spoločným spevom ľudových piesní. Posedenie pri kávičke, čajíku a dobrých koláčikoch klienti ocenili svojou spokojnosťou.

Nová rada obyvateľov

27.01.2023 - 27.01.2023
Klienti si aj tento rok zvoli novú radu obyvateľov na obdobie jedného roka.

Referendum aj v CSS - DOMOV JAVORINA

21.01.2023 - 21.01.2023
Klienti CSS - DOMOV JAVORINA podporili referendum v sobotu 21.01.2023.

Prestrihnutie pásky "Rekonštrukcie strešnej krytiny a odkvapového systému"

17.01.2023 - 17.01.2023
Dňa 17.01.2023 poctil pán predseda TSK Ing. Jaroslav Baška svojou návštevou zamestnancov a klientov CSS – DOMOV JAVORINA v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pri príležitosti prestrihnutia pásky zrekonštruovanej strešnej krytiny a odkvapového systému strechy nášho zariadenia sociálnych služieb. Účasť podporili zástupcovia zhotoviteľa p. Tomáš Bielik a p. Róbert Laco, stavebný dozor Ing. Ivan Matejka, podpredseda TSK Ing. Jozef Trstenský a vedúca investičného odboru Ing Beáta Tichá.

Privítanie nového roku 2023

02.01.2023 - 02.01.2023
Novoročné stretnutie zamestnancov a klientov v novom roku 2023.

Štedrý deň a štedrá večera našich klientov 2022

24.12.2022 - 24.12.2022
Pre našich klientov sme pripravili na Štedrý deň príjemné štedrovečerné stolovanie so spoločnou modlitbou, piesňou „Tichá noc“, oplátkami, štedrou večerou a rozhovormi pri kávičke a zákusku. Ku klientom, ktorí nemohli byť pri spoločnom štedrovečernom stole, sme prišli osobne na ich izbičky.
<< < 1 2 3 > >>