Mikuláš 2016 - 15369726_1293960413968552_1257957076_o

Podujatia

Náš elektronický vrátnik

20.10.2023 - 24.10.2023
V rámci zlepšovania a zvyšovania kvality sociálnych služieb, v rámci komunikácie s návštevami pri príchode k nášmu hlavnému vchodu, sme inštalovali systém otvárania hlavného vchodu pomocou "elektronického vrátnika". Operatívne elektronické otváranie hlavného vchodu opravených elektrických samozatváracích dverí patrilo k našim krátkodobým cieľom v roku 2023.

Bohoslužby pre našich klientov

19.10.2023 - 26.10.2023
Každý týždeň vo štvrtok odpoludnia realizujeme bohoslužby pre našich klientov. V jeden týždeň je rímsko-katolícka bohoslužba a ďalší týždeň je evanjelická bohoslužba. Po bohoslužbách navštívia farári imobilných klientov na ich izbách. Do Bziniec pod Javorinou bol pridelený nový správca rímsko-katolíckej farnosti pán farár ThLic. PaedDr. PhDr. Martin Klement, PhD., PhD., Ph.D.h.c., MBA, LL.M. Dňa 14.09.2023 mali naši klienti prvú bohoslužbu s novým pánom farárom. Zbor Evanjelickej cirkvi a. v. vedie zborová farárka Mgr. Iveta Kosečková.

Zamestnanci sa školili

18.10.2023 - 18.10.2023
Príprava zamestnancov CSS – DOMOV JAVORINA na sebaochranu a vzájomnú pomoc sa koná každoročne. Po ukončení prednášky nasledovala diskusia so zopakovaním si získaných vedomostí v rámci celého kolektívu zamestnancov s lektorom (inštruktorom). Súčasťou školenia bola aj téma mimoriadnej udalosti a s ňou súvisiaceho stavu mimoriadnej situácie, evakuácie, núdzového stavu a určenia CSS – DOMOV JAVORINA ako subjektu hospodárskej mobilizácie. Po odbornej príprave sa konala prevádzková porada zamestnancov.

Aktívne s našimi klientmi

13.10.2023 - 17.10.2023
Máme plánované aj spontánne aktivity s našimi klientmi.

Klienti si vyrobili jesenného "svetlonosa" z tekvice

12.10.2023 - 12.10.2023
K jesenným aktivitám patrí aj zhotovenie "svetlonos" z poriadnej tekvice. Vnútro tekvice využijeme pre našu kuchyňu na uvarenie chutnej tekvicovej krémovej polievky :)

Staráme sa o bezpečnosť klientov

10.10.2023 - 11.10.2023
Snažíme sa reálne zlepšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb aj v rámci zabezpečenia bezpečnosti našich klientov a zároveň zabezpečiť im zdravotnícke pomôcky od zdravotných poisťovní.

Gaštanové figúrky

09.10.2023 - 09.10.2023
K jesennej tvorbe našich klientov pod vedením sociálneho úseku patrí aj zhotovovanie gaštanových figúrok v rámci nácviku jemnej motoriky s radostným výsledkom vlastnej tvorby.

Splnenie cieľa

06.10.2023 - 06.10.2023
Krásny pocit pre klienta a pre príbuzných, ak sa im vráti otec domov. My sme radi, ak sa zdravotný stav klienta zlepší tak, že môže ukončiť poskytovanie sociálnej služby.

Inšpekcia v sociálnych veciach MPSVaR SR v CSS - DOMOV JAVORINA

04.10.2023 - 05.10.2023
V dňoch 04.10 - 05.10.2023 vykonala Inšpekcia v sociálnych veciach MPSVaR SR dozor "na mieste" v našom zariadení sociálnych služieb. Dozor bol zameraný na dodržiavanie zákona č. 448/2008 Z. z. a za obdobie od 01.06.2023 do dňa začatia dozoru. Zameranie dozoru bolo na preverenie: - dodržiavania povinností poskytovateľa sociálnej služby, - povinností pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby, - plnenie štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby (kritérium 1.4, 1.8, 1.9, 2.2). Priebeh dozoru bol ústretový, korektný a pozitívne hodnotený aj zo strany vedenia zariadenia, vedúcich zamestnancov i zamestnancov, ktorí si uvedomujú, v akom zariadení sociálnych služieb pracujú a plnia si svoje pracovné povinnosti.

Výlet do Beckova

03.10.2023 - 03.10.2023
Klienti chceli navštíviť Beckov. Neobišli sme ani Salaš Beckov a na kávičku sa klienti rozhodli zastaviť sa v mestskom parku v Novom Meste nad Váhom. Krásny jesenný deň. Klienti, ktorí ostali "doma" majú o aktivity postarané v záhradnom átriu pri vyvýšených záhonoch a posedením na lavičkách, vychádzkou do obchodu alebo individuálnymi činnosťami. Zajtra v stredu sa naši klienti tešia na kino - premietanie.
<< < 1 2 3 4 5 > >>