Pečenie medovníčkov 2016 - 20161129 094531

Podujatia

CSS - DOMOV JAVORINA aktívne na vianočnom trhovisku TSK

07.12.2023 - 07.12.2023
Tohtoročné vianočné trhovisko Zelenej župy bolo otvorené dňa 04.12.2023 vo vestibule Úradu TSK. Za CSS - DOMOV JAVORINA sme sa zúčastnili tohto krásneho predvianočného podujatia dňa 07.12.2023.

Výzdoba k zimnému obdobiu 2023 - 2024

06.12.2023 - 07.12.2023
Zima začala tento rok 2023 snehom na Katarínu. Pranostika vraví: "Katarína na ľade a Vianoce na blate". Nemusí to však byť pravidlo a uvidíme, aká bude skutočnosť :)

Mikuláš v roku 2023

06.12.2023 - 06.12.2023
Na zasneženého Mikuláša prispeli mikulášskymi balíčkami nielen zamestnanci CSS - DOMOV JAVORINA, ale aj pán Michal Bartek, poslanec NR SR a podpredseda TSK. Našich klientov, aspoň symbolicky, navštívili aj deviataci zo Základnej školy v Bzinciach pod Javorinou.

Koľko lásky od ľudí dobrej vôle

05.12.2023 - 05.12.2023
Toľko lásky pre našich klientov koľko lásky od ľudí dobrej vôle z občianskeho združenia Koľko Lásky, n. o. Vianočné darčeky pre našich klientov odovzdala Monika Škundová z Moravského Lieskového.

Úspešne sme absolvovali externý audit SMK ISO 9001

05.12.2023 - 05.12.2023
Dňa 05.12.2023 sme úspešne absolvovali externý audit systému manažérstva kvality ISO 9001. Ďakujeme zástupcom BKS Úspech, s.r.o., za spoluprácu pri zavádzaní SMK ISO 9001 v CSS - DOMOV JAVORINA v rámci projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Samozrejme oceňujeme profesionálny prístup externého audítora pre kvalitu pána Ing. Kvasňovského.

Ocenenie zamestnancov v sociálnych službách za rok 2022

04.12.2023 - 04.12.2023
Pani Ľubica Bolješiková, opatrovateľka CSS - DOMOV JAVORINA, má zodpovedný, profesionálny, odborný a empatický prístup pri plnení si svojich pracovných povinností v pracovnom zaradení „opatrovateľka“. Pri svojej práci opatrovateľky je viditeľná pridaná hodnota jej vykonávaných činností, kde využíva svoje vedomosti z nadobudnutého vzdelania a pozitívne vlastnosti jej výraznej osobnosti vykonávajúcu činnosť pomáhajúcej profesie. Pridanou hodnotou jej činnosti je využívanie získaných vedomostí absolvovaných kurzov „BREUSS masáž a DORN metóda“ a „Aromatouch Techinique Training“ pri pohybových aktivizáciách s prijímateľmi sociálnej služby.

Začal nám Adventný čas

03.12.2023 - 03.12.2023
V nedeľu 03.12.2023 začal tohtoročný Advent zapálením prvej adventnej sviečky. Čas "Lásky", "Mieru", "Viery" a "Nádeje" máme tu a preto upokojme svoje uponáhľané dni a pripravme sa v očakávaní na Vianoce.

Vianočná výzdoba hotová

01.12.2023 - 01.12.2023
S vianočnou výzdobou sme hotoví. Aktívne sa zapojili aj klienti, samozrejme podľa svojich zdravotných a fyzických možností. Ešte vyzdobíme do zimných motívov aj našu nástenku, ktorá ladí vždy s aktuálnym ročným obdobím.

Po kine malý telocvik

30.11.2023 - 30.11.2023
Po premietaní v našom kine pokračujeme s našimi klientmi v kognitívnych aktivitách. Vhodným doplnením je aj fyzický pohyb a relaxačné cvičenia.

Nacvičujeme pieseň "Tichá noc"

29.11.2023 - 29.11.2023
Blíži sa čas adventný, mikulášsky a vianočný. Naše hudobné teleso sme rozšírili o hráčku na zobcovú flautu a nacvičujeme sprievod k piesni "Tichá noc". Samozrejme sme si pupravili aj svoj hudobný aranžmán skladby "Tichá noc".
<< < 1 2 3 4 5 > >>