Zaspievajte si s nami - Dscn0534

Podujatia

Voľby prezidenta SR 2024 - 2. kolo

06.04.2024 - 06.04.2024
Aj v rámci 2.kola prezidentských volieb prišla do CSS - DOMOV JAVORINA volebná komisia s volebnou urnou a naši klienti sa zúčastnili druhého kola volieb prezidenta SR 2024.

Veľkonočný pondelok aj v CSS - DOMOV JAVORINA

01.04.2024 - 01.04.2024
V dnešný veľkonočný pondelok rozdal radosť našim klientom a predovšetkým našim klientkam i zamestnankyniam v službe pán Peter v rannej službe. Trošku voňavky a symbolický korbáčik bol hlavnou výbavou pri "veľkonočnej polievačke a šibačke". A hoci je 1. apríl, nie je to prvoaprílový žart, ale je to naozajstný FAKT :)

Navštívila nás Ida Rapaičová

27.03.2024 - 27.03.2024
Do CSS - DOMOV JAVORINA v Bzinciach pod Javorinou prijala pozvanie vedenia k našim klientom významná slovenská herečka, pedagogička a recitátorka pani Ida Rapaičová. Jej výrazný a nezameniteľný hlas znel v mnohých podobách v divadle, rozhlase, dabingu, v televízii a vo filmoch. Jej recitátorské umenie je veľmi obdivuhodné. Pani umelkyňa zaujala v mnohých filmoch a samozrejme aj na doskách, ktoré znamenajú svet. Účinkovala na Novej scéne i v bratislavskom divadle ARTEATRO. Skúsenosti a vedomosti odovzdávala študentom herectva na VŠMU a neskôr na Akadémii umenia v Banskej Bystrici. Samostatnou kapitolou profesijného života pani Idy Rapaičovej je prednes poézie. Ako jediná umelkyňa sa dodnes venuje prednesu poézie v staroslovienčine. V staroslovienčine aj s prekladom predniesla našim klientom a zamestnancom úryvok z prvej staroslovienskej básne "Proglas" od sv. Konštantína. Beseda o jej životnom príbehu bola pútavá a naši klienti i zamestnanci mali z jej návštevy krásny a výnimočný zážitok. Pani Ida Rapaičová žije v Bratislave, má syna a dcéru. Aj keď momentálne neúčinkuje v divadle, nakrúca pre televíziu a stále sa venuje prednesu poézie, pričom všetky verše vie naspamäť. Dodnes je pre ňu útočiskom a veľkou láskou hudba. Na klavíri si zahrá veľmi rada, avšak ako sama skonštatovala, hrá vtedy, keď nikto nie je doma. Pani Ida Rapaičová, ako sama tvrdí, sa nemá na čo sťažovať: „Osobnosť herca je formovaná predovšetkým ľudskými kvalitami a to ostatné príde robotou.“

Voľby prezidenta SR 2024 - 1. kolo volieb - volili aj naši klienti

23.03.2024 - 23.03.2024
Do CSS - DOMOV JAVORINA prišla volebná komisia s volebnou urnou a naši klienti sa zúčastnili volieb prezidenta SR 2024.

Kurz prvej pomoci pre zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA

20.03.2024 - 20.03.2024
Ďakujeme poskytovateľovi "Ako zachrániť život, s. r. o.", Nové Mesto nad Váhom za výborne realizovaný akreditovaný kurz prvej pomoci dňa 20.03.2024 pre zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA. Zamestnanci prejavili veľkú spokojnosť s realizáciou, pútavým prednesom a praktickými ukážkami zo strany lektorky Mgr. Natálie Muthovej.

Vynášanie Moreny

18.03.2024 - 18.03.2024
Klienti CSS - DOMOV JAVORINA sa pripojili k sprievodu staroslovanského zvyku "vynášania Moreny" a podporili svojou účasťou deti základnej a materskej školy v Bzinciach pod Javorinou.

MDŽ

08.03.2024 - 08.03.2024
Medzinárodný deň žien si v CSS - DOMOV JAVORINA pripomíname každoročne 8. marca. My muži poblahoželáme s úsmevom a s kvietkom našim klientkam a našim zamestnankyniam všetko najlepšie k tomuto krásnemu celosvetovému sviatku žien.

Boli sme na medveďom cesnaku

07.03.2024 - 07.03.2024
Už sme si zvykli na jar v sezóne medvedieho cesnaku chodiť do prírody na overené miesto natrhať si medvedieho cesnaku. Klienti sa potom tešia, aké dobroty kuchárky pripravia z tejto zdravej listovej zeleniny.

Oslava 90-tych narodenín našej klientky

16.02.2024 - 16.02.2024
Naša klientka pani Zuzana sa dožila krásneho životného jubilea 90-tych narodenín, ktoré oslávila v našom zariadení v kruhu svojich najbližších rodinných príbuzných a s blahoželaním prišli aj zamestnanci CSS - DOMOV JAVORINA.

V zdravom tele zdravý duch

15.02.2024 - 15.02.2024
Pohybom aj v pôstnom období. Výrok "V zdravom tele zdravý duch" používali už Gréci v staroveku. V našom zariadení sme zmodernizovali a doplnili technické vybavenie cyklotrenažérmi pre pohybové aktivity našich klientov. V dopĺňaní a modernizácii aj iného technického vybavenia nám veľmi pomáhajú mimorozpočtové zdroje získané zo zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Klienti sa rýchlo adaptovali s novými cyklotrenažérmi a pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje, zúčastňujú sa aj iných pohybových aktivít a samozrejme aj pri ťažších telesných postihnutiach sa venujeme klientom rôznymi pohybovými cvičeniami.
<< < 1 2 3 4 5 > >>