Vystúpenie detí z mš - október, mesiac úcty k starším - 14550807_1226317594066168_540772299_o

Podujatia

Klienti na výlete vo FarmaPARK Lubina

20.05.2024 - 20.05.2024
V rámci výletov do okolia sa naši klienti zúčastnili návštevy farmy FarmaPARK v Lubine v časti Barina. Upršané ráno rozhodla deviata hodina, keď sa vyčasilo a plánovaný výlet na "farmu" sme s klientmi mohli bez problémov realizovať. Klienti si prešli farmu a boli v kontakte so zvieratami, čím tomuto výletu môžeme plnohodnotne dať aj pridanú hodnotu animoterapie.

Posedenie klientiek a klientov ku dňu matiek pri vystúpení detí z materskej školy

16.05.2024 - 16.05.2024
Pri príležitosti dňa matiek si naše klientky a klienti posedeli spolu s deťmi materskej školy, ktoré vystúpili so svojim programom pod vedením pani učiteliek. Ďakujeme

Spoločná spomienka na "Deň víťazstva nad fašizmom"

09.05.2024 - 09.05.2024
Deň víťazstva nad fašizmom si pripomíname každý rok aktívnou návštevou klientov k pamätníkom "Víťazstva nad fašizmom a oslobodenia Československej republiky".

Partnerstvo s Domovom u rybníka

07.05.2024 - 07.05.2024
Partnerstvo spolupráce od roku 2017 je permanentne aktívne.

III. ROČNÍK ČESKO-SLOVENSKÉ KONFERENCE Víceměřické dny v Olomouci

02.05.2024 - 03.05.2024
Zúčastnili sme sa s aktívnou účasťou na 3. ročníku česko - slovenskej konferencii Víceměřické dny v Olomouci. Naším príspevkom bola prezentácia "Paliatívna starostlivosť v špecializovanom zariadení".

Potvrdené partnerstvo so ZpS Gabčíkovo

24.04.2024 - 24.04.2024
Program potvrdenia partnerskej spolupráce bol pracovne vyťažený a hodnotný: - privítanie zo strany riaditeľa ZpS pána PhDr. Róberta Horvátha, MBA a zoznámenie sa zamestnancov po jednotlivých úsekoch, - príhovor riaditeľov oboch ZSS s oboznámením základných informácií o oboch ZSS, - potvrdenie vzájomnej spolupráce a partnerstva, zároveň potvrdenie plánovanej pracovnej stáže odborných zamestnancov v období jún alebo september - október 2024, - ZpS už funguje cez zdravotné poisťovne (Dôvera od marca 2024 a Union od mája 2024) v rámci vzájomného odovzdania skúseností (2 návštevy ZpS u nás v CSS - DOMOV JAVORINA v januári a februári 2024), - prehliadka celého ZpS v skupinkách podľa odbornosti s výmenou skúseností na úseku zdravotníckom, sociálnom, ekonom.-prev. a stravovacej prevádzky, - krátka návšteva u pána primátora PhDr. Fenesa Ivána, LL.M,MBA - krátka návšteva vodného diela, - pokračovanie v pracovnej návšteve v ZpS v objekte ZSS. Ďakujeme s veľkým poďakovaním za krásne privítanie v rámci pracovnej návštevy v ZpS a príjemné pracovné stretnutie s pánom primátorom na Mestskom úrade.

Voľby prezidenta SR 2024 - 2. kolo

06.04.2024 - 06.04.2024
Aj v rámci 2.kola prezidentských volieb prišla do CSS - DOMOV JAVORINA volebná komisia s volebnou urnou a naši klienti sa zúčastnili druhého kola volieb prezidenta SR 2024.

Veľkonočný pondelok aj v CSS - DOMOV JAVORINA

01.04.2024 - 01.04.2024
V dnešný veľkonočný pondelok rozdal radosť našim klientom a predovšetkým našim klientkam i zamestnankyniam v službe pán Peter v rannej službe. Trošku voňavky a symbolický korbáčik bol hlavnou výbavou pri "veľkonočnej polievačke a šibačke". A hoci je 1. apríl, nie je to prvoaprílový žart, ale je to naozajstný FAKT :)

Navštívila nás Ida Rapaičová

27.03.2024 - 27.03.2024
Do CSS - DOMOV JAVORINA v Bzinciach pod Javorinou prijala pozvanie vedenia k našim klientom významná slovenská herečka, pedagogička a recitátorka pani Ida Rapaičová. Jej výrazný a nezameniteľný hlas znel v mnohých podobách v divadle, rozhlase, dabingu, v televízii a vo filmoch. Jej recitátorské umenie je veľmi obdivuhodné. Pani umelkyňa zaujala v mnohých filmoch a samozrejme aj na doskách, ktoré znamenajú svet. Účinkovala na Novej scéne i v bratislavskom divadle ARTEATRO. Skúsenosti a vedomosti odovzdávala študentom herectva na VŠMU a neskôr na Akadémii umenia v Banskej Bystrici. Samostatnou kapitolou profesijného života pani Idy Rapaičovej je prednes poézie. Ako jediná umelkyňa sa dodnes venuje prednesu poézie v staroslovienčine. V staroslovienčine aj s prekladom predniesla našim klientom a zamestnancom úryvok z prvej staroslovienskej básne "Proglas" od sv. Konštantína. Beseda o jej životnom príbehu bola pútavá a naši klienti i zamestnanci mali z jej návštevy krásny a výnimočný zážitok. Pani Ida Rapaičová žije v Bratislave, má syna a dcéru. Aj keď momentálne neúčinkuje v divadle, nakrúca pre televíziu a stále sa venuje prednesu poézie, pričom všetky verše vie naspamäť. Dodnes je pre ňu útočiskom a veľkou láskou hudba. Na klavíri si zahrá veľmi rada, avšak ako sama skonštatovala, hrá vtedy, keď nikto nie je doma. Pani Ida Rapaičová, ako sama tvrdí, sa nemá na čo sťažovať: „Osobnosť herca je formovaná predovšetkým ľudskými kvalitami a to ostatné príde robotou.“

Voľby prezidenta SR 2024 - 1. kolo volieb - volili aj naši klienti

23.03.2024 - 23.03.2024
Do CSS - DOMOV JAVORINA prišla volebná komisia s volebnou urnou a naši klienti sa zúčastnili volieb prezidenta SR 2024.
<< < 1 2 3 4 5 > >>